07.11.2019

60% iedzīvotāju laiž garām iespēju nopelnīt vecumdienām

IPAS “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētāja Kārļa Purgaiļa komentārs:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati liecina, ka 80 procenti jauno cilvēku, uzsākot darba gaitas, paši vispār neizvēlas sev pensiju plānu un tādā veidā neapzināti riskē ar savu pensiju. 60 procenti valsts fondēto pensiju sistēmas dalībnieku vecumā līdz 40 gadiem arī nemaz nezina, kurā pensiju plānā nonāk viņu ieguldījumi, un tas ir satraucoši.

Saskaņā ar regulējumu viņus pēc zināma laika “loterijas kārtībā” piesaista kādam no konservatīvajiem plāniem. Acīmredzot savulaik, ieviešot jaunu pensiju sistēmu, likumdevējs vienkārši izvēlējās vismazāk riskanto variantu.

Mēs aicinām jaunos cilvēkus, kas uzsāk darba gaitas, neizturēties vieglprātīgi pret uzkrājumu veidošanu vecumdienām un izvēlēties vecumam atbilstošu ieguldījumu stratēģiju. Kopš 2018. gada regulācija ļauj veidot pensiju 2. līmeņa plānus, kuru līdzekļus līdz pat 75 procentiem var ieguldīt uzņēmumu akcijās. Šādi pensiju plāni ir īpaši piemēroti gados jauniem iedzīvotājiem. Piemēram, Citadele bankas meitas uzņēmums “CBL Asset Management” piedāvā pensiju plānu “CBL dzīves cikla plāns Millennials”, kurš no vairuma citu plānu atšķiras ar ieguldījumu stratēģiju, kas laika gaitā pielāgojas plāna dalībnieku vecumam. Tas nozīmē, ka plāna dalībniekam nav pašam jāiedziļinās ieguldījumu pārvaldīšanas niansēs un jāseko, kurā brīdī mainīt pensiju plānu uz konservatīvāku, jo plāna pārvaldnieki to izdarīs klienta vietā, laikam ejot, pielāgojot plāna ieguldījumu stratēģiju klientiem piemērotākajam riska profilam. Pašlaik unikāls jauniem cilvēkiem domāts pensiju plāns ir “CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns”, kura pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtermiņā atbildīgas darbības pret vidi un sabiedrību līderi savā nozarē.

Taču pašlaik laikam nebūtu pareizi paļauties tikai uz strādājošo apzinīguma palielināšanos. Finanšu nozares asociācijā (Asociācija) tiek gatavots arī priekšlikums rosināt Saeimu pārskatīt pastāvošo regulējumu un Latvijas iedzīvotājus, kas iestājas darba tirgū un neizdara izvēli par vēlamo pensiju plānu, bet ir vecumā līdz 45 gadiem, iekļaut aktīvākos pensiju plānos.

Šāds priekšlikums, protams, vēl ir rūpīgi jāanalizē un jāizdiskutē, taču tas varētu būt viens no soļiem, lai panāktu, ka, aizejot pensijā, ieņēmumu kritums būtu iespējami mazāks un pēc gadiem nebūs jākonstatē, ka pensionāri jaunībā paši ir izvēlējušies mazākas pensijas, nekā tās varētu būt.

Tas, cik veiksmīgi darba dzīves laikā ir izmantotas 2. un 3. pensiju līmeņa iespējas, pensionējoties ļauj nodrošināt krietni augstāku ienākumu līmeņa aizstāšanu. Respektīvi, ienākumi pensijā ikvienam diemžēl būs mazāki nekā darba laikā, taču cilvēkam, kurš pareizi izvēlējies un mainījis pensiju plānus, to kritums būs krietni mazāks.

Personalizētu informāciju par 2. pensiju līmeni var iegūt portālā www.latvija.lv. Turpat ir iespējams arī veikt pensijas plāna maiņu. Savukārt informāciju par piedāvātajiem 2. pensiju plāniem tirgū var iegūt www.manapensija.lv.

VSAA sadarbībā ar Asociāciju šoruden uzsāka informatīvo kampaņu par 2. pensiju līmeni. Video skaidro, kā uzzināt par savu plānu un veikt plāna maiņu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=hdyq0vwmo3Q

 

Publicēts www.delfi.lv 7.novembrī, 2019.

https://www.delfi.lv/bizness/versijas/karlis-purgailis-60-iedzivotaju-palaiz-garam-iespeju-nopelnit-vecumdienam.d?id=51616855


Partneri