02.10.2019

Pabeigta pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” pievienošana pensiju plānam “INVL Komforts 53+”

2019.gada 1.oktobrī akciju sabiedrība “INVL atklātais pensiju fonds” pabeidza pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” pievienošanu pensiju plānam “INVL Komforts 53+”.

Pievienošanas rezultātā pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” dalībnieki ir kļuvuši par pensiju plāna “INVL Komforts 53+” dalībniekiem, bet pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” aktīvi un saistības ir nodotas pensiju plānam “INVL Komforts 53+”. Tā rezultātā pensiju plāns “INVL Konservatīvais 58+” ir beidzis pastāvēšanu bez likvidācijas procesa.

Pensiju plānam “INVL Komforts 53+” ir sabalansēta ieguldījumu stratēģija un tas ir piemērots ieguldītājiem, kuriem līdz pensionēšanās vecumam ir atlicis salīdzinoši neilgs laika posms, un kuru mērķis ir ieguldījumu vērtības saglabāšana. Šī pensiju plāna ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtspapīros veido līdz 25%, kas var palīdzēt sasniegt labākus ienesīguma rezultātus, sekmējot ieguldījumu daudzveidību.

Ja Jums ir radušies jautājumi, laipni lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67 092 988 vai e-pastu: PF@invl.com.


Partneri