18.10.2019

Ieguldījumi ilgtspējīgu iespēju plānā pārsniedz 1.4 miljonu EUR

Maija beigās bankas Citadele meitas uzņēmums “CBL Asset Management” izveidojis Latvijā pirmo pensiju plānu, kura pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtspējīgas darbības līderi savā nozarē – saudzē vidi, rūpējas par darbiniekiem un rīkojas ilgtermiņā atbildīgi.

Nedaudz vairāk kā četru mēnešu laikā Latvijas pirmais uz atbildīgām investīcijām balstītais pensiju plāns ir spējis piesaistīt salīdzinoši lielu sabiedrības uzmanību, un šobrīd ieguldījumu plāna kopējie aktīvi ir pārsnieguši 1.4 miljonu EUR apjomu.

Šis pensiju plāns no citiem atšķiras ar tā ieguldījumu stratēģiju. Izvērtējot, vai ieguldīt pensiju uzkrājuma kapitāla daļu kādu uzņēmumu aktīvos, “CBL Asset Management” ieguldījumu eksperti analizē ne tikai šo uzņēmumu finanšu rezultātus, bet arī vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības jeb ilgtspējas aspektus, kā piemēram, kāda ir uzņēmuma vides politika, vai uzņēmums pietiekami novērtē klimatu pārmaiņu risku, vai atbildīgi attiecas pret darbiniekiem un vietējo kopienu u.c.

“Priecājamies, ka mūsu klienti arvien vairāk sāk domāt par savu ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, izvēloties pensiju plānu, kura aktīvi tiek ieguldīti pret vidi, dabas resursiem un sabiedrību atbildīgos uzņēmumos. 1.4 miljoni EUR liels ieguldījumu apjoms atbildīgajā ilgtspējīgajā pensiju plānā ir labs rādītājs jaunas investīciju stratēģijas produktam Latvijā,” skaidro “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis.

“Arī no ienesīguma viedokļa arvien svarīgāk ir vērtēt, vai uzņēmums, kurā plānojam investēt, ir ilgtspējīgs. Pasaules piemēri un pētījumi apliecina ilgtspējas aspektu tiešu ietekmi uz uzņēmumu finanšu rezultātiem un attiecīgi ieguldījumu vērtību. Varam apskatīt pavisam vienkāršu piemēru – nepievēršot pietiekamu uzmanību vides riskiem, uzņēmums var izraisīt vietēja līmeņa vides katastrofu, kas negatīvi ietekmēs šī uzņēmuma akciju cenu un līdz ar to arī pensiju sistēmas dalībnieka uzkrājumu. Ieguldot uzņēmumos, kas pastiprināti pievērš uzmanību savu aktivitāšu ilgtspējai, varam ievērojami samazināt riskus,” saka K. Purgailis, piebilstot, ka “tagad, izvēloties pensiju plānu, katrs no mums var ietekmēt, kādos uzņēmumos nonāk mūsu uzkrātie līdzekļi”.

Pensiju 2. līmenis katram Latvijas iedzīvotājam ir valsts fondēts – valsts katru mēnesi no iedzīvotāja bruto algas (jeb algas pirms nodokļu nomaksas) 6% novirza pensiju 2. līmeņa uzkrājumam. Šo pensiju uzkrājumu pārvalda katra iedzīvotāja izvēlēts pensiju pārvaldnieks, ieguldot pensijas kapitālu finanšu tirgos, lai to palielinātu. Pensiju 2. līmenis veido papildu uzkrājumu pensiju 1. līmeņa nodrošinātajai valsts vecuma pensijai.

Sīkāka informācija par pensiju plānu “CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns” ir publicēta portālā manapensija.lv.

Par “CBL Asset Management”

Bankas Citadele meitas uzņēmums IPAS “CBL Asset Management” ir viena no vadošajām un pieredzējušākajām finanšu aktīvu pārvaldes sabiedrībām Baltijas valstīs. Tā ar investīciju portfeļu pārvaldīšanu nodarbojas jau kopš 2002. gada. Savukārt kopš 2003. gada kā viena no pirmajām Latvijā sāka pārvaldīt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus.

“CBL Asset Management” ir lielākā pārvaldnieku komanda Latvijā, kas regulāri analizē finanšu un kapitāla tirgus, makroekonomikas tendences un pensiju uzkrājumus iegulda gan vērienīgos starptautiskos un vietējos Latvijas uzņēmumos, gan arī dažādu valstu obligācijās.

Kontaktpersona:

Kristīne Mennika
Korporatīvās komunikācijas vadītāja
AS “Citadele banka”
kristine.mennika@citadele.lv
+37126528533

www.pensija.lv


Partneri