05.03.2018

VFPS līdzekļu pārvaldītāji piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs IPAS „Indexo” no 2018. gada 5. februāra piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu aktīvo ieguldījumu plānu „INDEXO Jauda 16-50”. Šai ieguldījumu plānā maksājuma pastāvīgā daļa, ko ietur reizi mēnesī, ir 0,75% gadā, bet maksājuma mainīgā daļa, ko ietur reizi gadā, netiek ieturēta.

 VFPS līdzekļu pārvaldītājs „Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS no 2018.gada 5.marta piedāvā jaunu ieguldījumu plānu „Swedbank ieguldījumu plāns 1990+”. Šai ieguldījumu plānā maksājuma pastāvīgā daļa, ko ietur reizi mēnesī, ir 0,64% gadā, bet maksājuma mainīgā daļa, ko ietur reizi gadā, 0,66%.

 VFPS līdzekļu pārvaldītājs IPAS „SEB Investment Management” no 2018.gada 5.marta piedāvā divus jaunus ieguldījumu plānus. Ieguldījumu plānāSEB indeksu plāns” maksājuma pastāvīgā daļa, ko ietur reizi mēnesī, ir 0,30% gadā, bet maksājuma mainīgā daļa, ko ietur reizi gadā, netiek ieturēta. Ieguldījumu plānā „SEB dinamiskais plāns” maksājuma pastāvīgā daļa, ko ietur reizi mēnesī, ir 0,68% gadā, bet maksājuma mainīgā daļa, ko ietur reizi gadā, 0,62%.

 Visi jaunie ieguldījumu plāni ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku – ieguldījums akciju fondos līdz 75% no aktīviem. Ieguldījumi akcijās ir saistīti lielākām svārstībām. Aktīvie plāni ir ieteicami cilvēkiem, kuriem līdz pensionēšanas vecumam ir vismaz 20 gadi.

Ar informāciju par visiem līdzekļu pārvaldītājiem un ieguldījumu plāniem var iepazīties www.manapensija.lv sadaļā Pensiju 2.līmenis -> Ieguldījumu plānu dalībniekiem paredzētā pamatinformācija.

Kurš šobrīd ir Jūsu līdzekļu pārvaldītājs un cik liels ir Jūsu uzkrājums VFPS, iespējams noskaidrot portālā www.latvija.lv, pieprasot izziņu: „Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts ” .


Partneri