03.10.2017

ABLV iesaistās pensiju kapitāla pārvaldīšanā

ABLV Bank meitas uzņēmums – ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrība ABLV Asset Management, IPAS no šā gada 2. oktobra visiem Latvijas iedzīvotājam piedāvā jaunu pensiju 2. līmeņa plānu — “ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns”.

“ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns” apvieno ilggadīgu ABLV grupas pieredzi klientu
līdzekļu pārvaldīšanā, ievērojamu gaidāmo ienesīgumu pie vismazākajām izmaksām
un ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā. Līdzekļu pārvaldīšanai ir izvēlēta aktīvā stratēģija, kas spēj sniegt ienesīgumu, kurš pārsniedz inflācijas līmeni. Ieguldījumu plāns paredz arī elastīgu ieguldījumu struktūru, kas nodrošina visizdevīgāko līdzekļu sadalījumu atbilstoši aktuālajai ekonomiskajai situācijai.

“ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” priekšrocības:

  • Pieredze un zināšanas. ABLV Asset Management, IPAS ir vadošo ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrību vidū un jau desmit gadu pārvalda dažādus ieguldījumu fondus. 2017. gada vidū 11 pārvaldīšanā esošo fondu aktīvi pārsniedza 120 miljonus eiro.
  • Efektivitāte. Kopējā pārvaldīšanas sabiedrības un turētājbankas komisija ir 0,72% gadā. Turklāt, “ABLV Aktīvajam ieguldījumu plānam” netiks piemērota komisija par kapitāla pieaugumu vismaz līdz 2019. gada beigām, kamēr vairumam citu pensiju plānu ir noteikta fiksēta pārvaldītāja un turētājbankas komisija līdz 1% plus komisija par rezultātu (ikgadējo kapitāla pieaugumu). “ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” efektīvai pārvaldībai tiek izmantoti ABLV grupas kopīgie administratīvie, tehnoloģiskie un intelektuālie resursi, tā nodrošinot maksimālu efektivitāti ar minimālām izmaksām.
  • Latvijas ekonomikas attīstība. Tā kā ABLV Asset Management, IPAS ir Latvijas sabiedrība ar vietējo kapitālu, tā iegulda līdzekļus pašmāju uzņēmumu obligāciju emisijās un Latvijas alternatīvo ieguldījumu fondos.

Plāna mērķis ir nodrošināt tā dalībnieku veikto iemaksu vērtības saglabāšanu un pieaugumu ilgtermiņa perspektīvā, ieguldot līdzekļus finanšu un kapitāla tirgū. Ne mazāk kā puse ieguldījumu plāna līdzekļu tiek ieguldīti vērtspapīros ar fiksētu ienesīgumu, piemēram, valsts un korporatīvajās obligācijās, tā nodrošinot stabilu investīciju plāna vērtības pieaugumu un pasargājot no īstermiņa svārstību ietekmes.

ABLV Asset Management, IPAS adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010.
Līdzekļu turētājs: ABLV Bank, AS.

“ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna” prospekts ir pieejams tīmekļa vietnē www.ablv.com.


Partneri