03.07.2017

Jauns līdzekļu pārvaldītājs IPAS „Indexo” piedāvā ieguldījumu plānu „INDEXO Izaugsme”

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) noslēgusi līgumu ar Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrību „Indexo” „Par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu”.

No 2017.gada 3.jūlija uzkrājumu pensiju 2.līmenī varēs uzticēt arī IPAS „Indexo”, kas piedāvā esošajiem un potenciālajiem valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) dalībniekiem aktīvo ieguldījumu plānu – „Indexo Izaugsme”. Šai ieguldījumu plānā maksājuma pastāvīgā daļa, ko ietur reizi mēnesī, ir 0,75% gadā, bet maksājuma mainīgā daļa, ko ietur reizi gadā netiek ieturēta.
Plašāka informācija par IPAS „Indexo” atrodama līdzekļu pārvaldītāja interneta vietnē
https://indexo.lv/.

Līdz šim VSAA bija noslēgusi līgumu ar septiņiem līdzekļu pārvaldītājiem. Ar informāciju par visiem līdzekļu pārvaldītājiem un ieguldījumu plāniem var iepazīties www.manapensija.lv sadaļā Pensiju 2.līmenis -> Ieguldījumu plānu dalībniekiem paredzētā pamatinformācija.

Kurš šobrīd ir Jūsu līdzekļu pārvaldītājs un cik liels ir Jūsu uzkrājums VFPS, iespējams noskaidrot portālā www.latvija.lv, pieprasot izziņu: „Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts”.

Informācija par VFPS, ieguldījumu plānu izvēli un maiņu – VSAA mājaslapā.


Partneri