11.09.2015

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Finasta Asset Management” ir mainījusi savu nosaukumu uz IPAS “INVL Asset Management”

No 2015. gada 7.septembra ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība IPAS “Finasta Asset Management” ir mainījusi savu korporatīvo nosaukumu uz IPAS “INVL Asset Management”.

“Nosaukuma maiņa atspoguļo mūsu uzņēmuma piederību jaunajam īpašniekam – “Invalda LT” grupai, kuras pamatdarbība ir pensiju fondu un aktīvu pārvaldīšana”, skaidro „INVL Asset Management” Valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.

Uzņēmuma nosaukuma maiņa neietekmēs uzņēmuma sniegtos ieguldījumu un pensiju fondu pārvaldības pakalpojumus. Pensiju un ieguldījumu fondu dalībniekiem saistībā ar uzņēmuma nosaukuma maiņu nav jāveic nekādas darbības.

Papildus informācija:

Gundega Pakalne

Valdes locekle

Tel: 67092988

Gundega.Pakalne@finasta.com

Par „Invalda INVL”

Baltijā lielākajā investīciju grupa „Invalda INVL” starptautiskā mērogā pārvalda 150 000 institucionālo un privāto klientu aktīvus vairāk nekā 300 miljonu eiro apmērā, tostarp pensiju fondus, obligāciju un akciju fondus, alternatīvos ieguldījumu fondus, individuālos portfeļus, privāto kapitālu un citus ieguldījums.

Uzņēmuma struktūrvienības darbojas Lietuvā un Latvijā. „Invalda INVL” akcijas tiek kotētas Nasdaq Baltijas biržā, un kopumā uzņēmums ir veicis M&A kapitāla palielināšanas darījumus vairāk nekā 1,2 miljardu eiro vērtībā. Uzņēmuma ietvaros darbojas vairāk nekā 20 ieguldījumu fondu, nekustamo īpašumu un pensiju fondu, kā arī tiek sniegti privātā īpašuma pārvaldības pakalpojumi simtiem turīgu privātpersonu.

Par IPAS „INVL Asset Management”

IPAS „INVL Asset Management” Latvijā darbojas kopš 2002.gada un šobrīd pārvalda trīs Valsts fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plānus, trīs pensiju 3.līmeņa plānus, trīs atvērtos ieguldījumu fondus, vienu alternatīvo nekustamo īpašumu ieguldījumu fondu, kā arī privāto klientu individuālos ieguldījumu portfeļus.

 

2015.gada 8.septembrī


Partneri