06.01.2015

Par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna SEB IP “Safari” pievienošanas plānam “SEB aktīvais plāns” pabeigšanu

IPAS “SEB Wealth Management” informē, ka 23.12.2014. ir pabeigta valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna SEB IP “Safari” pievienošana ieguldījuma plānam “SEB aktīvais plāns”.

Pievienošanas rezultātā visi SEB IP “Safari” plāna aktīvi un saistības ir nodotas “SEB aktīvais plāns”, SEB IP “Safari ” dalībnieki ir kļuvuši par “SEB aktīvais plāns” dalībniekiem. SEB IP “Safari” ir pārstājis pastāvēt.

Gadījumā, ja jums rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar SEB Klientu centru pa tālruni 8777 vai epastu info@seb.lv.


Partneri