Luminor Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne


25.05.2021

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Aktīvais 100

LV38RIKO0002930325480

Pensiju fonda apraksts:

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (turpmāk – Pensiju fonds) dibināts 2010. gada 11. oktobrī, vienotais reģistrācijas numurs ir 40103331798. Pensiju fonda vienīgais akcionārs ir Luminor Bank AS. 2020. gada 31. decembrī Pensiju fonda reģistrētais un apmaksātais akciju kapitāls ir 400 014 eiro. Licence privātā pensiju fonda darbībai izsniegta 2010. gada 19. oktobrī, licenču reģistra Nr. 06.04.05.424/487. Pensiju fonds administrē trīs noteikto iemaksu plānus bez biometrisko risku seguma: Luminor Sabalansēto pensiju plānu, Luminor Progresīvo pensiju plānu un Luminor indeksu pensiju plānu Ilgtspējīgā nākotne.

Ieguldījumu politika:

Pensiju plāna mērķis ir nodrošināt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no Pensiju plāna līdzekļiem pasaules akciju tirgos, izmantojot akciju ieguldījumu fondus, kuri replicētie akciju tirgu indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pensiju fonda administrēšanas izmaksas:
0.45% gadā no plāna vidējās aktīvu vērtības
Līdzekļu pārvaldītāja komisija:
0.25% gadā no vidējiem aktīviem
Turētājbankas komisija:
0.07% gadā no vidējiem aktīviem

Pārvaldnieks:

Ivo Ailis

Līdzekļu pārvaldītājs:

Luminor Asset Management IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Luminor Asset Management IPAS pārvalda vairākus pensiju 2.līmeņa un pensiju 3.līmeņa plānus. Luminor Asset Management IPAS vienīgais akcionārs ir Luminor Bank AS.

40003699053

17.12.2004

EUR 5 000 000

PricewaterhouseCoopers SIA

Kontaktinformācija


Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
+371 6717 1880
ipas@luminor.lv
www.luminor.lv

Atis Krūmiņš

Partneri