Pirmais Pensiju Plāns


29.11.1999

Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds

40003448943

AS „Swedbank”

Sabalansētais

LV58HABA0140804519501

Pensiju fonda apraksts:

Akciju sabiedrība „ Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” ir vienīgais Latvijā slēgtais pensiju fonds, kura akcionāri ir SIA „TET” un tā grupas uzņēmumi, AS „ Augstsprieguma tīkls”, AS „ Latvenergo” un tā grupas uzņēmumi. Pensiju Fonda darbības mērķis ir uzkrāt un ieguldīt pensiju plāna dalībnieku pašu un darba devēju veiktās iemaksas pensiju plānā „Pirmais Pensiju Plāns”, lai nodrošinātu dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu.

Ieguldījumu politika:

Pensiju plāna līdzekļu ieguldīšanas politikas pamatnostādne ir ievērot piesardzības principus, kas nodrošina risku samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pensiju fonda administrēšanas izmaksas:
1,5% - maksimāli pieļaujamais limits
Līdzekļu pārvaldītajā komisija:
1,3% - maksimāli pieļaujamais limits
Turētājbankas komisija:
0,2% - maksimāli pieļaujamais limits

Pārvaldnieks:

Harijs Beķeris ( IPS Signet Asset Management Latvia), Jānis Rozenfelds (IPAS SEB Investment Management)

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPS „ Signet Asset Management Latvia” un IPAS „ SEB Investment Management”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Pensiju plānam ir divi ieguldījumu portfeļi, kurus pārvalda divi līdzekļu pārvaldītāji - IPS „ Signet Asset Management Latvia” un IPAS „ SEB Investment Management”.

IPS „Signet Asset Management Latvia” - sniedz ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus Latvijā, Baltijas un Austrumeiropas valstīs, kā arī 3.līmeņa privātā pensiju fonda līdzekļu pārvaldīšanā.
Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai saņemšanas datums: 21.04.2011.

IPAS "SEB Investment Management" darbības virzieni ir ieguldījumu fondu pārvaldīšana, individuālo ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana, pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšana un 3.līmeņa privātā pensiju fonda līdzekļu pārvaldīšana.
Licences valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai saņemšanas datums: 07.06.2002.

Kontaktinformācija


Brīvības iela 180, Rīga, LV-1012
27200051
pensijufonds.lv

Sandra Kalniņa

Partneri