Swedbank pensiju plāns Dinamika+100


27.12.2006

AS "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds"

40003606528

AS "Swedbank”

Aktīvais 50

LV03HABA0551015454488

Pensiju fonda apraksts:

"Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS aktīvi darbojas pensiju 3.līmeņa popularizēšanā sabiedrībā. Pensiju fonds piesaista pensiju plānu dalībniekus gan uz individuālā, gan kolektīvā līguma pamata ar mērķi uzkrāt papildpensijas kapitālu dalībnieku pensijas vecumā.

Pārvaldīšanas izmaksas:

No pensiju plāna aktīviem gadā:
Pensiju fonda komisija 0.26%
Līdzekļu pārvaldītajā komisija 0.34%
Turētājbankas komisija 0.09%
No iemaksām:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 0,0%
(Ar 01.07.2017 atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem)

Pārvaldnieks:

Oskars Briedis

Līdzekļu pārvaldītājs:

AS "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS ir lielākais Valsts fondēto pensiju shēmas (jeb 2. pensiju līmeņa) līdzekļu pārvaldnieks Latvijā. Tā ir arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ar Latvijā ilgāko darbības pieredzi, un ir Swedbank pilnībā piederošā Swedbank Robur Zviedrijā meitas uzņēmums. Līdzekļu pārvaldīšanā notiek aktīva sadarbība starp Latvijas un Zviedrijas uzņēmumiem, smeļoties Swedbank Robur ilggadējo pieredzi starptautiskajos tirgos un apvienojot to ar vietējā tirgus zināšanām.

40003337582

21.06.2002

EUR 3 000 000

Deloitte Audits Latvia SIA

Kontaktinformācija


Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048
67444137, 67444165, 67444444
www.swedbank.lv

Māris Sīlītis

Partneri