INVL Komforts 53+


23.10.1998

AS "INVL atklātais pensiju fonds”

40003377918

AS "SEB banka”

Konservatīvais

LV65UNLA0055000597128

Pensiju fonda apraksts:

AS "INVL atklātais pensiju fonds” ir vecākais Latvijas privātais pensiju fonds, kurš dibināts 1998.gadā. Pieredze, ko esam uzkrājuši, ļauj mums piedāvāt klientiem individuālu pieeju un ieguldījumu risinājumus ar pievienoto vērtību. Mūsu pensiju plāni tiek pārvaldīti, balstoties uz dzīves cikla pieeju,kas nosaka, ka plānu ieguldījumu stratēgija tiek veidota, ņemot vērā pensiju plānu dalībnieku vecumu.

Ieguldījumu politika:

Pensiju plānam ir konservatīva ieguldījumu politika, ar mērķi panākt Papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, paredzot, ka tikai līdz 25% no Pensiju plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pensiju fonda administrēšanas izmaksas: 0.99%
Līdzekļu pārvaldītajā komisija: 0.5%
Turētājbankas komisija: 0%

Pārvaldnieks:

Aleksejs Marčenko

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "INVL Asset Management”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes AS "INVL Asset Management” ietilpst Baltijā lielākajā investīciju grupā "Invalda INVL”, kas starptautiskā mērogā pārvalda 200 000 institucionālo un privāto klientu aktīvus vairāk nekā 850 miljonu eiro apmērā, tostarp pensiju fondus, obligāciju un akciju fondus, alternatīvos ieguldījumu fondus, individuālos portfeļus, privāto kapitālu un citus ieguldījumus.
IPAS "INVL Asset Management” Latvijā darbojas kopš 2002.gada un šobrīd pārvalda četrus pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānus un četrus pensiju 3.līmeņa plānus.

40003605043

11.06.2004

EUR 2 000 000

"KPMG Baltics" AS

Kontaktinformācija


Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010
67092988
lv@invl.com
www.invl.lv

Aleksejs Marčenko

Partneri