SEB-Sabalansētais


30.05.2000

AS "SEB atklātais pensiju fonds”

40003485047

AS "SEB banka”

Sabalansētais

LV02UNLA0001100400100

Pensiju fonda apraksts:

Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds" ir finanšu un kredīta sabiedrība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt pensiju plānu dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu saskaņā ar Privāto pensiju fondu likumu un pensiju plāniem, uzkrājot un ieguldot pensiju plānu dalībnieku un viņu labā izdarītās naudas līdzekļu iemaksas.

Pārvaldīšanas izmaksas:

No pensiju plāna aktīviem gadā:
Pensiju fonda komisija*: 0.45-0.12%
Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0.4-0.35%
Turētājbankas komisija: 0.07%

* Komisijas maksas likme tiek piemērota atkarībā no līguma veida, klienta statusa SEB bankā vai uzkrājuma apmēra SEB pensiju fondā.

Pārvaldnieks:

Jānis Rozenfelds

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "SEB Investment Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Investment Management" ir dibināta 2000. gadā, un tās vienīgais akcionārs ir SEB Life and Pension Baltic SE. IPAS "SEB Investment Management" darbības virzieni ir ieguldījumu fondu pārvaldīšana, individuālo ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana, pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšana un privātā pensiju fonda AS "SEB atklātais pensiju fonds" līdzekļu pārvaldīšana.

40003525797

07.06.2002

EUR 3 000 004

SIA “Ernst & Young Baltic"

Kontaktinformācija


Antonijas iela 9-12, Rīga, LV-1010, Latvija
+371 67215460, +371 26668777 (24/7)
www.seb.lv

Niklāvs Zemzaris

Partneri