Luminor progresīvais pensiju plāns


19.10.2010

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS

40103331798

Luminor Bank AS

Aktīvais 50

LV71NDEA0000083236914

Pensiju fonda apraksts:

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (iepriekšējais nosaukums – AS Nordea Latvijas atklātais pensiju fonds) ietilpst Luminor Group koncernā, kura īpašnieki ir Nordea Bank AB (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Ziemeļvalstīs) un DNB Bank ASA (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Norvēģijā) ar lielu pieredzi apdrošināšanas un pensiju kapitāla pārvaldīšanā.

Ieguldījumu politika:

Līdz 75% no līdzekļiem tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pensiju fonda administrēšanas izmaksas:
0.75% gadā no plāna vidējās aktīvu vērtības
Līdzekļu pārvaldītajā komisija:
1.6% gadā no vidējiem aktīviem
Turētājbankas komisija:
0.15% gadā no vidējiem aktīviem

Pārvaldnieks:

Anne Leino

Līdzekļu pārvaldītājs:

Luminor Pensions Latvia IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Luminor Pensions Latvia IPAS (iepriekšējais nosaukums – IPAS Nordea Pensions Latvia) ietilpst Luminor Group koncernā, kura īpašnieki ir Nordea Bank AB (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Ziemeļvalstīs) un DNB Bank ASA (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Norvēģijā) ar lielu pieredzi apdrošināšanas un pensiju kapitāla pārvaldīšanā.

40103170952

14.10.2008

EUR 2 000 000

SIA “Ernst&Young Baltic”

Kontaktinformācija


Kr. Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013
67096055, 67096096
ipas@nordea.com
www.luminor.lv

Iļja Arefjevs

Partneri