SEB-Aktīvais


27.02.2004

AS "SEB atklātais pensiju fonds”

40003485047

AS "SEB banka”

Aktīvais 50

LV18UNLA0001100400200

Pensiju fonda apraksts:

Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds" ir finanšu un kredīta sabiedrība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt pensiju plānu dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" un pensiju plāniem, uzkrājot un ieguldot pensiju plānu dalībnieku un viņu labā izdarītās naudas līdzekļu iemaksas.

Pārvaldīšanas izmaksas:

No pensiju plāna aktīviem gadā:
Pensiju fonda komisija 0.9-0.3%
Komisijas maksas likme tiek piemērota atkarībā no klienta statusa SEB bankā vai uzkrājuma apmēra SEB pensiju fondā.
Līdzekļu pārvaldītāja komisija 0.4 – 0.35%
Komisijas maksas likme tiek piemērota atkarībā no klienta statusa SEB bankā vai uzkrājuma apmēra SEB pensiju fondā. Komisijas maksas likme tiek samazināta par 25%, ja klients izmanto vēl vismaz vienu SEB grupas piedāvāto pensiju uzkrājumu produktu, kura līdzekļu pārvaldītājs ir SEB Investment Management: dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu uz vismaz 10 gadiem vai mūža pensijas apdrošināšana.
Turētājbankas komisija 0.08%
No iemaksām:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 0,0%
(Ar 01.01.2016 atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem)

Pārvaldnieks:

Jānis Rozenfelds

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "SEB Investment Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Investment Management" ir dibināta 2000. gadā, un tās vienīgais akcionārs ir SEB banka. IPAS "SEB Investment Management" darbības virzieni ir ieguldījumu fondu pārvaldīšana, individuālo ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana, pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšana un privātā pensiju fonda AS "SEB atklātais pensiju fonds" līdzekļu pārvaldīšana.

40003525797

07.06.2002

EUR 3 000 004

SIA “Ernst & Young Baltic"

Kontaktinformācija


Antonijas iela 9-12, Rīga, LV-1010, Latvija
+371 67215460, +371 26668777 (24/7)
www.seb.lv

Niklāvs Zemzaris

Partneri