INVL Komforts 53+


23.10.1998

AS "INVL atklātais pensiju fonds”

40003377918

AS "SEB banka”

Konservatīvais

LV65UNLA0055000597128

Pensiju fonda apraksts:

AS "INVL atklātais pensiju fonds” ir vecākais Latvijas privātais pensiju fonds, kurš dibināts 1998.gadā. Šobrīd fonds saviem klientiem piedāvā izvēlēties vienu no sešiem pensiju 3.līmeņa plāniem. Mūsu pensiju plāni tiek pārvaldīti, balstoties uz dzīves cikla pieeju, jo uzskatām, ka uzkrāšana ir visefektīvākā, ja laikam ejot tiek samazināts ieguldījumu risks.

Ieguldījumu politika:

Pensiju plānam ir konservatīva ieguldījumu politika, ar mērķi panākt Papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, paredzot, ka tikai līdz 30% no Pensiju plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pensiju fonda administrēšanas izmaksas 0,5%
Līdzekļu pārvaldītajā komisija 0,99%
Turētājbankas komisija 0,1%

Pārvaldnieks:

Aleksejs Marčenko

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "INVL Asset Management”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes AS "INVL Asset Management” ietilpst Baltijā lielākajā investīciju grupā "Invalda INVL”, kas starptautiskā mērogā pārvalda 190 000 institucionālo un privāto klientu aktīvus vairāk nekā 650 miljonu eiro apmērā, tostarp pensiju fondus, obligāciju un akciju fondus, alternatīvos ieguldījumu fondus, individuālos portfeļus, privāto kapitālu un citus ieguldījumus.
IPAS "INVL Asset Management” Latvijā darbojas kopš 2002.gada un šobrīd pārvalda piecus pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānus, sešus pensiju 3.līmeņa plānus un alternatīvos ieguldījumu fondus.

40003605043

11.06.2004

EUR 1 000 000

"PricewaterhouseCoopers" SIA

Kontaktinformācija


Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050, Latvija
67092988
lv@invl.com
www.invl.lv

Aleksejs Marčenko

Partneri