Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979


26.09.2023

AS “Swedbank”

Aktīvais 100

Augsts

0.49%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir panākt pensiju kapitāla pieaugumu, kas pirms pārvaldīšanas izmaksām atspoguļo pasaules Tirgus indeksu ienesīgumu.
Plāna līdzekļu pārvaldīšana tiks veikta iespēju robežās izmantojot Plāna dalībnieku dzīvescikla ieguldījumu pieeju. Tā paredz, ka Plāna ieguldījumi kapitāla vērtspapīros ar Indeksam piesaistītu ieguldījumu fondu starpniecību maksimāli ilgi (t.i. no 2023. gada līdz 2027. gadam) tiek uzturēti tuvu 100% no Plāna aktīviem. Sākot ar 2028. gadu, Līdzekļu pārvaldītājs pakāpeniski samazina ieguldījumu īpatsvaru kapitāla vērtspapīros ar Indeksam piesaistītu ieguldījumu fondu starpniecību. Tādējādi Plāna dalībniekiem var nebūt nepieciešams mainīt Plānu līdz pat pensionēšanās brīdim, jo Līdzekļu pārvaldītājs saskaņā ar Plāna prospektā noteikto Plāna aktīvu sadalījumu pakāpeniski samazina Plāna kopējo riska līmeni, samazinot ieguldījumu īpatsvaru kapitāla vērtspapīros ar Indeksam piesaistītu ieguldījumu fondu starpniecību līdz 25% no Plāna aktīvu vērtības.
Pensiju Plāna prospektā noteiktā adaptīvā ieguldījumu politika ir piemērota 1975. gadā līdz 1979. gadā dzimušajiem dalībniekiem.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Līdz 0,49 % gadā, ko veido fiksētā komisija. Mainīgā komisija netiek ieturēta.

Pārvaldnieks:

IPAS “VAIRO” investīciju komiteja Ilja Arefjeva un Ringolda Vainovska sastāvā

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS “VAIRO”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS “VAIRO” ir dibinājuši pazīstami Latvijas uzņēmēji ar mērķi izveidot to par uzticamu vietējā kapitāla finanšu partneri Latvijas iedzīvotājiem. IPAS “VAIRO” piedāvā valsts fondētās pensiju shēmas (pensiju 2.līmenis) līdzekļu dzīves cikla indeksu pensiju plānus.
IPAS “VAIRO” balstītās uz trīs pamatprincipiem:
1) Pasīva ieguldījumu pārvalde, izmantojot tirgus indeksiem piesaistītus finanšu instrumentus, pārsvarā akciju indeksu fondus.
Pasīvās ieguldījumu pārvaldes galvenais mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem ienesīgumu, kas maksimāli precīzi atspoguļo attīstīto valstu tirgus indeksu izmaiņas.
2) Konkurētspējīgas izmaksas.
Fiksētā pārvaldīšanas komisijas maksa ir līdz 0.49% gadā. Mainīgā komisija maksa netiek ieturēta. IPAS “VAIRO” līdzekļus iegulda tikai kvalitatīvos attīstīto valstu tirgus indeksiem piesaistītos fondos, kuru izmaksas parasti ir zemākas.
3) Dalībnieka dzīves ciklam maksimāli piemēroti pensiju Plāni.
Dzīves cikla pensiju plāna ieguldījumu politika ieguldījumu portfelī paredz uzturēt maksimāli augstu akciju ieguldījumu īpatsvaru (tuvu 100% no Plāna ieguldījumiem) noteiktu laika periodu. Beidzoties šim laika periodam, Plāna prospektā noteiktā kārtībā regulāri tiek samazināts akciju īpatsvars līdz 25% no Plāna ieguldījumiem pirmspensijas vecuma dalībniekiem. Tādejādi Plāna riska līmenis tiek pielāgots dalībnieka indikatīvajam riska līmenim.

40203474347

26.07.2023

EUR 925 000

SIA "PricewaterhouseCoopers"

Kontaktinformācija


Baložu iela 20a, Rīga, LV 1048
26547036
info@vairo.lv
www.vairo.lv

Partneri