CBL Indeksu plāns


04.02.2022

AS "Citadele banka"

Aktīvais 100

Augsts

0.07%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, līdz 100% no ieguldījumu plāna aktīviem ieguldot pasaules akciju tirgos (komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros). Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti ieguldījumu fondu, galvenokārt, tādu, kas replicē gan attīstības, gan attīstīto valstu vadošos akciju tirgus indeksus – indeksu fondos un ETF. Ieguldījumu plāns tiek pārvaldīts, ievērojot pasīvu ieguldījumu pieeju – neatkarīgi no finanšu tirgus apstākļiem, ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtspapīros tiek turēts tuvu atļautajiem 100% no ieguldījumu plāna aktīviem. Indeksus replicējošu fondu izmantošanas un pasīvas pārvaldīšanas pieejas galvenais mērķis ir samazināt ar pārvadīšanu saistītos izdevumus.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.08% gadā, ko veido 0% pārvaldīšanas komisija un 0.08% turētājbankas komisija
Mainīgā komisija: netiek piemērota

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Reinis Gerasimovs

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām un pieredzes bagātākajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Baltijas valstīs, kas pārvalda valsts fondēto pensiju plānus, sabiedrības dibinātos fondus un investīciju portfeļus gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.
IPAS CBL Asset Management sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina lielākā Latvijā finanšu ieguldījumu speciālistu komanda. Mēs, 14 pieredzējuši portfeļu pārvaldnieki, analītiķi un ekonomisti ikdienā rūpējamies, lai pensiju līdzekļi tiktu ieguldīti pārdomāti, nodrošinot optimālu riska un peļņas attiecību, kā arī zemas izmaksas.
Plašo ilggadējo pieredzi Eiropas un attīstības valstu finanšu tirgos mēs apvienojam ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus pasaules reģionus un vērtspapīru veidus. Pārvaldot pensiju plānus, investējam ne tikai starptautiskos, bet arī vietējos Latvijas uzņēmumos - vairojot Tavu pensijas uzkrājumu, mēs sekmējam arī Latvijas ekonomikas attīstību.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

AS "KPMG Baltics"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022


Kontaktinformācija


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000, 67010810
asset@cbl.lv
www.cblam.lv

Lolita Sičeva

Partneri