Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss


05.08.2021

AS "Swedbank"

Aktīvais 100

Augsts

0.30%

 

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldīšana tiks veikta ar nolūku panākt kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, līdz 100% no aktīviem ieguldot Pasaules attīstīto valstu akciju tirgos un īstenojot pasīvu ieguldījumu pārvaldīšanas stratēģiju. Pasīva ieguldījumu pārvaldīšanas stratēģija paredz, ka neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtspapīros tiek uzturēts tuvu 100% no plāna aktīviem.

Plāns piemērots arī dalībniekiem, kuri ir gatavi uzņemties augstāku ieguldījumu riska līmeni.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Līdz 0,30% gadā, ko veido fiksētā komisija 0.30 % gadā.

Pārvaldnieks:

Oskars Briedis

Līdzekļu pārvaldītājs:

AS "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS ir lielākais Valsts fondēto pensiju shēmas (jeb 2. pensiju līmeņa) līdzekļu pārvaldnieks Latvijā. Tā ir arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ar Latvijā ilgāko darbības pieredzi, un ir Swedbank pilnībā piederošā Swedbank Robur Zviedrijā meitas uzņēmums. Līdzekļu pārvaldīšanā notiek aktīva sadarbība starp Latvijas un Zviedrijas uzņēmumiem, smeļoties Swedbank Robur ilggadējo pieredzi starptautiskajos tirgos un apvienojot to ar vietējā tirgus zināšanām.

40003337582

21.06.2002

EUR 3 000 000

SIA "PricewaterhouseCoopers"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021


Kontaktinformācija


Balasta dambis 15, Rīga, LV 1048
67 444 444
www.swedbank.lv

Oskars Briedis

Partneri