CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns


13.05.2019

AS "Citadele banka"

Aktīvais 100

Augsts

0.44%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, portfeļa veidošanas un vērtspapīru atlases procesā īpašu uzmanību pievēršot vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības (ESG) faktoriem. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti vērtspapīros ar augstāku par vidējo ESG novērtējumu. Ieguldījumu stratēģijas orientācija uz ilgtspējīgas attīstības līderiem tiek realizēta ar mērķi radīt pozitīvu pienesumu pasaules ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai, vienlaikus saglabājot investīciju atdeves potenciālu ieguldījumu plāna dalībniekiem.
Ieguldījumu plāna ieguldījumu politika ir aktīva un neparedz ieguldījumu koncentrāciju kādā konkrētā ģeogrāfiskā reģionā vai tautsaimniecības nozarē. Ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem kapitāla un parāda vērtspapīros, kā arī dažādās valstīs un tautsaimniecības nozarēs.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.48% gadā
Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0,62% gadā

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Reinis Gerasimovs

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām un pieredzes bagātākajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Baltijas valstīs, kas pārvalda valsts fondēto pensiju plānus, sabiedrības dibinātos fondus un investīciju portfeļus gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.
IPAS CBL Asset Management sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina lielākā Latvijā finanšu ieguldījumu speciālistu komanda. Mēs, 14 pieredzējuši portfeļu pārvaldnieki, analītiķi un ekonomisti ikdienā rūpējamies, lai pensiju līdzekļi tiktu ieguldīti pārdomāti, nodrošinot optimālu riska un peļņas attiecību, kā arī zemas izmaksas.
Plašo ilggadējo pieredzi Eiropas un attīstības valstu finanšu tirgos mēs apvienojam ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus pasaules reģionus un vērtspapīru veidus. Pārvaldot pensiju plānus, investējam ne tikai starptautiskos, bet arī vietējos Latvijas uzņēmumos - vairojot Tavu pensijas uzkrājumu, mēs sekmējam arī Latvijas ekonomikas attīstību.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

AS "KPMG Baltics"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021
2020
2019


Kontaktinformācija


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000, 67010810
asset@cbl.lv
www.cblam.lv

Lolita Sičeva

Partneri