SEB dinamiskais plāns


05.03.2018

AS "SEB banka"

Aktīvais 100

Augsts

0.45%

 

Ieguldījumu politika:

Plānam ir jānodrošina Plāna dalībnieku pensijas kapitāla aizsardzība pret inflāciju un ilgtermiņa peļņa no
līdzekļu ieguldīšanas vērtspapīros un citos finanšu instrumentos, kas ļautu uzkrāt papildus pensijas
kapitālu un saņemt salīdzinoši lielāku pensiju nekā piedaloties tikai pirmajā pensiju līmenī. Plāna līdzekļi tiek izvietoti gan Latvijā, gan ārvalstīs. Maksimālais akciju īpatsvars – 100%.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0,44% gadā
Mainīgā komisija: No 0% līdz 0,05% gadā

Pārvaldnieks:

Niklāvs Zemzaris

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "SEB Investment Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Investment Management" ir dibināta 2000. gadā, un tās vienīgais akcionārs ir SEB Life and Pension Baltic SE. IPAS "SEB Investment Management" darbības virzieni ir ieguldījumu fondu pārvaldīšana, individuālo ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana, pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšana un privātā pensiju fonda AS "SEB atklātais pensiju fonds" līdzekļu pārvaldīšana.

40003525797

07.06.2002

EUR 3 000 004

SIA “Ernst & Young Baltic"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018


Kontaktinformācija


Antonijas iela 9-12, Rīga, LV-1010, Latvija
+371 67215681, +371 26668777 (24/7)
www.seb.lv

Niklāvs Zemzaris

Partneri