Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"


02.08.2002

AS "Swedbank”

Sabalansētais

Vidējs

0.39%

 

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna līdzekļi tiks galvenokārt ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu (obligācijās u.c.). un mazākā daļa līdzekļu var tikt ieguldīta kapitāla vērtspapīros (akcijās), kas ilgtermiņā ļauj sasniegt Ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu un iespēju robežās minimizēt Ieguldījumu plāna vērtības svārstības vidējā termiņā.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Līdz 0.39% gadā, ko veido fiksētā komisija 0.39 % gadā un mainīgā komisija līdz 0% gadā.

Pārvaldnieks:

Oskars Briedis

Līdzekļu pārvaldītājs:

AS "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS ir lielākais Valsts fondēto pensiju shēmas (jeb 2. pensiju līmeņa) līdzekļu pārvaldnieks Latvijā. Tā ir arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ar Latvijā ilgāko darbības pieredzi, un ir Swedbank pilnībā piederošā Swedbank Robur Zviedrijā meitas uzņēmums. Līdzekļu pārvaldīšanā notiek aktīva sadarbība starp Latvijas un Zviedrijas uzņēmumiem, smeļoties Swedbank Robur ilggadējo pieredzi starptautiskajos tirgos un apvienojot to ar vietējā tirgus zināšanām.

40003337582

21.06.2002

EUR 3 000 000

SIA "PricewaterhouseCoopers"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


Kontaktinformācija


Balasta dambis 15, Rīga, LV 1048
67 444 444
www.swedbank.lv

Oskars Briedis

Partneri