SEB aktīvais plāns


21.08.2002

AS "SEB banka"

Aktīvais 50

Vidējs

0.45%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna uzdevums nodrošināt lielāku pensijas kapitālu ilgākā laika periodā, tomēr plāna riska pakāpe ir augstāka nekā konservatīvās vai sabalansētās stratēģijas plāniem. Tas ir globāls ieguldījumu plāns
bez konkrēta reģionāla uzsvara. Maksimālais akciju īpatsvars – 50%.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0,44% gadā
Mainīgā komisija: no 0% līdz 0,05% gadā

Pārvaldnieks:

Niklāvs Zemzaris

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "SEB Investment Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Investment Management" ir dibināta 2000. gadā, un tās vienīgais akcionārs ir SEB Life and Pension Baltic SE. IPAS "SEB Investment Management" darbības virzieni ir ieguldījumu fondu pārvaldīšana, individuālo ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana, pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšana un privātā pensiju fonda AS "SEB atklātais pensiju fonds" līdzekļu pārvaldīšana.

40003525797

07.06.2002

EUR 3 000 004

SIA “Ernst & Young Baltic"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


Kontaktinformācija


Antonijas iela 9-12, Rīga, LV-1010, Latvija
+371 67215681, +371 26668777 (24/7)
www.seb.lv

Niklāvs Zemzaris

Partneri