SEB konservatīvais plāns


19.05.2003

AS "SEB banka”

Konservatīvais

Zems

0.45%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna galvenais uzdevums – esošā pensijas kapitāla saglabāšana, nodrošinot vienmērīgu vērtības pieaugumu. Ieguldījumi akcijās netiek veikti. Tas ir globāls ieguldījumu plāns bez konkrēta reģionāla uzsvara.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0,44% gadā
Mainīgā komisija: netiek piemērota

Pārvaldnieks:

Jānis Rozenfelds

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "SEB Investment Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Investment Management" ir dibināta 2000. gadā, un tās vienīgais akcionārs ir SEB Life and Pension Baltic SE. IPAS "SEB Investment Management" darbības virzieni ir ieguldījumu fondu pārvaldīšana, individuālo ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana, pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšana un privātā pensiju fonda AS "SEB atklātais pensiju fonds" līdzekļu pārvaldīšana.

40003525797

07.06.2002

EUR 3 000 004

SIA “Ernst & Young Baltic"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004


Kontaktinformācija


Antonijas iela 9-12, Rīga, LV-1010, Latvija
+371 67215460, +371 26668777 (24/7)
www.seb.lv

Niklāvs Zemzaris

Partneri