Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne


03.06.2021

40003699053

Luminor Bank AS

Aktīvais 100

Augsts

0.32%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no Plāna līdzekļiem pasaules akciju tirgos, izmantojot ieguldījumu fondus, kuri replicē akciju tirgu indeksus. Plāna līdzekļu ieguldījumi var tikt veikti dažādās valūtās. Plāna līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti tādos ieguldījumu fondos, kuru replicētie akciju indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus. Ieguldījumu plānam ir ilgtermiņa stratēģija, kas pieļauj būtiskas īstermiņa ieguldījumu plāna vērtības svārstības, kas atbilst pasaules akciju tirgu svārstībām. Ieguldījumu plāns ir ieteicams dalībniekiem vecumā līdz 48 gadiem, vai kuri ir gatavi uzņemties būtisku Ieguldījumu plāna vērtības svārstīgumu. Plāna ienesīgums netiek garantēts.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.32%
Mainīgā komisija: netiek piemērota

Pārvaldnieks:

Arturs Andronovs

Līdzekļu pārvaldītājs:

Luminor Asset Management IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Luminor Asset Management IPAS pārvalda vairākus pensiju 2.līmeņa un pensiju 3.līmeņa plānus. Luminor Asset Management IPAS vienīgais akcionārs ir Luminor Bank AS.

40003699053

17.12.2004

EUR 5 000 000

PricewaterhouseCoopers SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2024
2023
2022
2021


Kontaktinformācija


Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
+371 6717 1880
ipas@luminor.lv
www.luminor.lv

Atis Krūmiņš

Partneri