Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns


06.04.2018

Luminor Bank AS

Aktīvais 75

Augsts

0.52%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 75% no Plāna līdzekļiem kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos vai tādos ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos.
Ieguldījumu plānam ir ilgtermiņa stratēģija, kas pieļauj būtiskas īstermiņa ieguldījumu plāna vērtības svārstības. Ieguldījumu plāns ir ieteicams dalībniekiem, kuriem līdz pensijas vecumam ir vismaz 20 gadi, vai kuri ir gatavi uzņemties būtisku Ieguldījumu plāna vērtības svārstīgumu. Plāna ienesīgums netiek garantēts.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.50%
Mainīgā komisija: no 0% līdz 0.60%

Pārvaldnieks:

Tarass Buka

Līdzekļu pārvaldītājs:

Luminor Asset Management IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Luminor Asset Management IPAS (iepriekšējais nosaukums – IPAS DNB Asset Management) ietilpst Luminor Group koncernā, kura īpašnieki ir Nordea Bank AB (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Ziemeļvalstīs) un DNB Bank ASA (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Norvēģijā) ar lielu pieredzi apdrošināšanas un pensiju kapitāla pārvaldīšanā.

40003699053

17.12.2004

EUR 5 000 000

PricewaterhouseCoopers SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2021
2020
2019
2018


Kontaktinformācija


Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
+371 6717 1880
ipas@luminor.lv
www.luminor.lv

Atis Krūmiņš

Partneri