News

29.04.2013

Paziņojums par pensiju 2. līmeņa SEB ieguldījumu plāna “Rivjera” pievienošanu SEB ieguldījumu plānam “Safari”

Lai gūtu labāko iespējamo pārvaldīšanas rezultātu un vienkāršotu SEB pensiju plānu piedāvājumu, IPAS “SEB Wealth Management” 2013. gada 4. jūlijā uzsāks pensiju 2. līmeņa plāna SEB ieguldījumu plāns “Rivjera” (turpmāk tekstā – plāns “Rivjera”) pievienošanu SEB ieguldījumu plānam “Safari” (turpmāk tekstā – plāns “Safari”), par ko ir saņemta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā – […]

25.04.2013

Eesti Krediidipank Latvijas filiāle uzsāk sadarbību ar “Finasta Asset Management” un turpmāk saviem klientiem piedāvās pieteikties 2.pensiju līmeņa plāniem

No pagājušā gada 20.decembra, AS Eesti Krediidipank Latvijas filiāle, paplašinot sniegto pakalpojumu klāstu, saviem klientiem piedāvā noformēt iesniegumu par valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli vai maiņu (pensiju 2.līmenis). AS Eesti Krediidipank Latvijas filiāle un IPAS “Finasta Asset Management” noslēgtā sadarbības līguma ietvaros, bankas klientiem tiks popularizēti Finasta pensiju 2. līmeņa […]

Par izmaiņām “Citadele Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu prospektos

2012.gada 19.oktobrī “Citadele Asset Management” IPAS un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra parakstīja vienošanos saskaņā ar kuru tika veiktas izmaiņas valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu “Citadele Aktīvais pensiju plāns” un “Citadele Universālais pensiju plāns” prospektos, kā arī pagarināts valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas termiņš līdz 2022.gada 31.decembrim. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām tika mainīta informācija […]


Partners