Ieguldījumu plānu risku līmenis

Lai pensiju 2. līmeņa  ieguldījumi būtu pietiekami droši un nestu ilgtermiņa peļņu, kas nodrošinātu Tev lielāku pensiju, ir izstrādāti un apstiprināti speciāli noteikumi, kas regulē, cik un kādos vērtspapīros drīkst ieguldīt  pensiju 2. līmeņa iemaksas. Ieguldīšanas noteikumi nosaka, ka:

  • līdzekļi ir ieguldāmi galvenokārt fondu biržās tirgojamos vērtspapīros un banku noguldījumos, tādējādi izslēdzot šaubīgus, slepenus vai politizētus darījumus, jo vērtspapīru cenas biržā un banku procentu likmes ir atklāta informācija un katrs var pārbaudīt, cik izdevīgi tiek ieguldīts viņa pensijas kapitāls.
  • pensiju kapitāla līdzekļus drīkst ieguldīt valsts vērtspapīros, uzņēmumu izlaistos parāda vērtspapīros (obligācijās), uzņēmumu akcijās, banku noguldījumos, kā arī ieguldījumu fondos, un riska kapitāla tirgos. Uzņēmumu parāda vērtspapīriem un akcijām ir jābūt biržas oficiālajā sarakstā, kur tiek reģistrēti un tirgoti tikai valsts lielāko un labāko uzņēmumu vērtspapīri, kas atbilst noteiktām kvalitātes prasībām.
  • akcijās atļauts ieguldīt ne vairāk kā 50% no kopējiem līdzekļiem. Ne mazāk kā 70% ieguldījumu ir jābūt Latvijas nacionālajā valūtā latos, kā arī eiro bet līdz 30% atļauts ieguldīt ārvalstu valūtās. Šie ierobežojumi ir noteikti, rūpējoties par ieguldījumu drošību.
  • tikai limitētu līdzekļu daļu var ieguldīt viena uzņēmuma vērtspapīros (10%), vienā ieguldījumu fondā (5%) vai arī noguldīt vienā bankā (10%), riska kapitāla tirgū (5%). Tas ir domāts ieguldījumu risku sadalīšanai starp dažādiem uzņēmumiem un vērtspapīriem.
  • pensiju kapitāla līdzekļu pārvaldīšana tiek nodota profesionāliem pārvaldītājiem speciāli licencētām ieguldījumu sabiedrībām.

 

Lai gan pastāv daudzi un dažādi ieguldījumu plāni ar dažādu riska pakāpi, pamatā tos var iedalīt 3 veidos:

Konservatīvie – nauda tiek ieguldīta stabilos, drošos vērtspapīros, kas parasti ir valsts vai uzņēmumu parādzīmes vai obligācijas. Šie ieguldījuma plāni ir ar nelielu ienesīgumu, taču nav tik svārstīgi kā ieguldījumi akcijās. Dēļ mazā svārstīguma konservatīvie ieguldījumu plāni ir ieteicami tiem, kam līdz pensionēšanas vecumam ir mazāk kā 10 gadi.

Sabalansētie – nauda tiek ieguldīta finanšu kapitāla tirgos tā, lai peļņas gūšana un ar to saistītā nenoteiktība (risks) būtu līdzsvarā ar pensiju kapitāla saglabāšanu un ieguldījumu drošību. Sabalansētie plāni var ieguldīt līdz 25% uzņēmumu akcijās, tādējādi palielinot ieguldījumu plāna sagaidāmo ilgtermiņa atdevi. Sabalansētie plāni ir ieteicami tiem, kam līdz pensionēšanas vecumam ir vismaz 10 gadi.

Aktīvie – nauda tiek ieguldīta dažādu uzņēmumu akcijās, jo tradicionāli ilgtermiņā akcijām ir vislielākais ienesīgums. Aktīvie plāni var ieguldīt akcijās līdz 50% no saviem līdzekļiem. Tomēr der atcerēties, ka ieguldījumi akcijās ir saistīti arī ar lielāku risku, tātad svārstībām. Aktīvie plāni ir ieteicami tiem, kam līdz pensionēšanas vecumam ir vismaz 10 gadi.

 

Svarīgi atcerēties sakarību: jo augstāka paredzamā peļņa, jo lielāka nenoteiktība par to, kādu peļņu Tu nākotnē saņemsi.


Partneri