Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 0.9896447 0.20 -1.30 - - - - - - 7 327 901 754
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.6856835 -0.30 -2.24 -1.25 0.48 2.47 0.07 1.57 3.26 323 799 864 127 724
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 0.9989569 -0.50 -2.24 1.03 - - - - - 30 889 596 4 332
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 2.0335931 0.01 -0.83 1.58 2.24 4.66 2.53 3.24 3.32 23 115 903 18 395
Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT” 1.0090983 -0.02 -1.91 0.88 - - - - - 532 665 88
Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns 2.3368463 -0.46 -0.99 0.61 0.99 3.45 0.02 3.39 4.15 104 802 978 33 335
Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns 1.9760452 -0.66 -1.53 0.36 1.78 4.27 0.83 3.54 - 134 553 143 26 550
NORVIK Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.8741378 -0.04 -2.75 1.28 7.58 7.83 3.90 5.25 5.09 63 110 522 35 594
SEB aktīvais plāns 2.4599234 -0.44 -1.69 -0.28 0.33 2.73 -0.05 2.39 3.08 384 823 993 140 107
SEB Eiropas plāns 2.4622271 -0.46 -2.17 -1.65 0.46 3.42 0.25 2.76 3.44 60 080 282 20 035
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.3844134 0.31 -0.15 1.21 1.72 3.19 1.00 3.26 3.28 1 056 391 705 423 857
Aktīvie plāni 75%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 0.9987078 -0.57 - - - - - - - 4 470 364 762
SEB dinamiskais plāns 0.9969969 -0.56 - - - - - - - 130 084 37
SEB indeksu plāns 0.9941545 -0.75 - - - - - - - 78 845 9
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.0000607 0.01 - - - - - - - 336 241 127
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.1401098 -0.07 -0.70 0.52 1.70 2.84 1.94 2.84 3.46 19 036 939 12 465
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2613570 -0.25 -0.82 -0.06 0.06 1.35 -0.37 2.17 3.81 113 618 021 32 801
NORVIK Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.4734567 -0.08 -1.83 1.90 6.45 5.60 2.60 4.22 3.62 37 619 768 22 118
SEB sabalansētais plāns 2.4028986 -0.26 -1.30 -0.74 0.05 1.66 -0.14 1.55 3.01 188 201 822 57 039
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4710997 -0.05 -1.50 -1.39 -0.55 1.18 0.66 1.33 3.49 110 736 672 47 994
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5286831 -0.04 -0.24 0.32 1.72 1.68 1.56 2.74 4.02 21 186 840 18 169
Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2554564 -0.01 -0.71 -0.77 -0.99 -0.68 -0.75 0.94 3.73 76 544 228 28 096
Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6560596 -0.15 -1.77 -1.36 -0.91 -0.21 -0.34 0.86 - 38 340 629 12 317
NORVIK Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.4331286 -0.03 -0.22 0.59 2.56 3.85 2.68 3.18 3.16 35 602 706 25 124
SEB konservatīvais plāns 2.0495209 -0.05 -0.66 -0.80 0.21 0.87 0.26 1.03 3.43 40 485 273 15 056
SEB Latvijas plāns 2.5176793 0.00 -0.90 -0.60 -1.02 -0.39 -0.66 1.13 3.73 132 288 677 56 851
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2594865 -0.01 -0.31 0.02 0.80 0.27 -0.06 1.40 3.29 352 436 574 120 220
KOPĀ visi plāni 3 360 542 234 1 279 956

Partneri