Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.7097289 -0.12 0.27 2.82 4.04 0.98 1.74 2.74 3.06 299 617 973 127 173
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.3207209 -0.03 0.13 1.77 3.29 0.86 2.99 4.63 3.76 95 501 138 33 192
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme" 0.9934605 -0.13 - - - - - - - 10 260 215 1 400
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.9950550 -0.18 0.07 1.65 4.20 2.57 3.27 3.54 2.82 20 562 521 18 413
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.9614388 -0.01 0.11 2.93 4.54 1.42 3.56 4.55 - 123 252 044 26 468
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.7732726 0.13 2.79 5.44 11.95 5.16 4.70 5.44 4.29 51 235 993 33 751
SEB aktīvais plāns 2.4593823 -0.21 -0.17 1.84 2.76 0.55 2.77 3.38 2.91 349 459 032 137 172
SEB Eiropas plāns 2.4857663 -0.28 0.49 3.58 5.60 0.81 3.08 4.43 3.22 48 225 868 17 347
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.3444695 0.01 -0.21 1.17 3.30 1.46 2.86 4.18 2.20 955 760 508 418 997
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2608936 -0.01 -0.10 0.64 1.08 0.61 1.92 3.33 3.78 105 795 476 33 523
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.1166534 -0.17 0.31 1.29 2.05 2.22 2.91 3.39 3.34 16 784 842 12 242
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.3932129 0.09 2.70 3.66 7.20 3.24 3.36 4.40 3.11 34 964 424 23 206
SEB sabalansētais plāns 2.4141203 -0.13 0.01 1.49 1.60 0.76 2.04 2.53 3.21 162 510 428 54 172
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4991346 -0.06 0.03 0.82 0.76 1.65 1.79 2.33 3.87 105 270 280 48 321
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2721350 0.00 -0.35 -0.57 -1.21 0.28 0.94 2.05 4.16 73 393 959 28 406
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5010241 -0.17 0.40 0.86 0.57 1.77 1.88 3.30 4.26 20 085 053 18 177
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6756684 -0.02 -0.45 0.30 -1.40 0.70 0.98 1.79 - 36 710 025 11 979
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.3940146 -0.05 0.66 1.47 3.40 3.16 3.16 3.33 3.31 33 720 351 25 396
SEB konservatīvais plāns 2.0597759 -0.04 0.28 0.90 0.16 1.44 1.71 1.93 3.54 25 870 537 11 216
SEB Latvijas plāns 2.5298264 -0.03 -0.63 -0.60 -1.27 0.28 1.46 2.02 4.28 152 368 447 67 973
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2478028 -0.11 0.10 0.21 -0.26 0.37 1.16 1.97 3.62 322 701 206 120 283
KOPĀ visi plāni 3 044 050 320 1 268 807

Partneri