Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.7150426 0.01 1.62 4.68 5.22 0.31 2.17 3.18 3.30 291 406 292 126 562
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.3172936 0.13 -0.09 2.72 5.39 -0.25 3.77 5.04 3.94 94 146 994 33 270
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.9943999 0.18 -0.13 3.51 6.42 2.31 3.45 3.88 2.88 20 265 894 18 383
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.9641762 0.10 0.99 4.90 7.25 0.71 4.31 5.22 - 121 021 237 26 258
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.7561322 -0.01 3.37 9.58 11.92 3.30 5.22 5.59 4.41 49 013 062 33 029
SEB aktīvais plāns 2.4647972 0.12 0.41 3.18 4.88 -0.10 3.37 3.93 3.05 341 735 128 136 524
SEB Eiropas plāns 2.5010879 0.08 2.42 6.81 7.25 0.15 3.41 5.07 3.39 45 591 058 16 731
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.3520171 0.04 0.42 2.97 4.63 0.68 3.66 4.84 2.45 944 365 063 420 102
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2608593 0.07 -0.11 1.21 2.28 -0.20 2.47 3.75 3.91 104 378 913 33 734
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.1140303 0.09 0.17 1.92 3.61 2.02 3.02 3.67 3.40 16 657 612 12 255
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.3679254 -0.06 1.40 5.49 6.64 1.45 3.72 4.50 3.18 34 706 033 23 452
SEB sabalansētais plāns 2.4160884 0.08 0.61 2.43 3.26 0.06 2.45 3.01 3.33 156 674 646 53 519
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4986253 0.04 0.22 1.43 2.27 1.35 2.10 2.76 3.96 106 708 593 49 300
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2757865 0.01 -0.30 -0.40 -0.59 -0.07 1.29 2.48 4.29 73 021 690 28 691
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4967169 0.02 0.55 0.92 1.30 1.59 1.88 3.51 4.33 19 955 934 18 441
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6815978 0.05 -0.02 0.62 0.55 0.57 1.43 2.15 - 35 984 221 11 877
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.3814286 0.01 0.27 2.18 4.44 2.64 3.45 3.53 3.36 33 237 577 25 582
SEB konservatīvais plāns 2.0564153 0.05 0.55 1.17 1.46 0.85 1.85 2.01 3.58 24 362 992 10 993
SEB Latvijas plāns 2.5412326 0.00 -0.19 -0.13 -0.10 -0.10 1.84 2.45 4.45 154 959 042 69 683
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2482496 0.02 0.16 0.12 -0.05 0.01 1.49 2.22 3.79 317 108 025 120 691
KOPĀ visi plāni 2 985 300 006 1 269 077

Partneri