Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.5890106 -0.04 -1.14 -0.06 -1.67 0.06 1.40 3.04 3.30 272 795 849 132 638
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2497752 -0.21 -0.24 1.48 -0.84 1.40 3.84 5.00 3.98 85 127 774 33 276
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.9219827 0.07 -0.44 2.51 2.20 2.35 2.57 3.43 2.85 18 323 155 18 359
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.8699891 -0.06 -0.73 1.59 -0.76 1.62 3.63 4.83 - 106 139 691 25 865
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.5160393 0.40 0.18 1.92 -0.10 0.96 3.06 4.22 3.70 39 083 860 31 063
SEB aktīvais plāns 2.3838202 -0.11 -0.84 1.13 -0.21 1.34 3.08 3.78 3.05 302 146 427 133 636
SEB Eiropas plāns 2.3408048 -0.17 -1.30 -0.01 -2.69 1.03 2.55 4.55 3.03 42 259 270 17 727
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.2830769 0.04 0.17 1.62 1.11 1.88 3.61 4.86 2.42 850 419 526 415 233
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2308073 -0.11 -0.54 0.57 -0.28 1.03 2.95 4.19 3.98 97 146 416 34 327
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.0724684 0.02 -0.76 1.65 2.27 2.51 2.98 3.76 3.65 15 845 143 12 170
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.2461489 0.25 -0.76 1.06 -0.21 0.79 2.84 4.08 2.79 32 225 274 24 072
SEB sabalansētais plāns 2.3555938 -0.08 -1.22 0.48 0.09 0.96 2.39 3.15 3.30 131 942 882 51 152
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4597795 -0.02 -1.12 0.46 1.50 1.51 2.34 3.26 3.86 103 721 799 51 329
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2850413 -0.01 -0.78 -0.23 0.30 0.84 2.22 3.46 4.34 70 066 707 29 227
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4757210 0.00 -1.44 0.35 1.71 1.79 3.26 3.83 4.32 20 358 106 19 165
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6706801 0.12 -1.93 -0.42 0.68 0.79 2.00 2.88 - 32 924 349 11 657
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.3314922 -0.03 -0.58 2.10 3.63 2.60 3.36 3.93 3.18 30 003 869 25 093
SEB konservatīvais plāns 2.0327911 0.02 -1.54 0.16 1.25 1.14 1.72 2.33 3.50 16 737 579 9 549
SEB Latvijas plāns 2.5432578 -0.02 -1.02 -0.11 0.49 1.26 2.55 3.36 4.56 159 952 554 75 813
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2446077 -0.04 -0.45 -0.22 0.20 0.72 2.10 3.10 3.68 271 031 896 114 437
KOPĀ visi plāni 2 698 252 126 1 265 788

Partneri