Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni 50%
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 0.9968953 0.07 0.82 0.18 - - - - - 7 478 825 756
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.7269593 0.08 1.78 -0.08 0.22 2.98 0.60 1.70 3.31 335 523 074 127 137
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.0261581 0.27 3.70 1.94 - - - - - 32 776 706 4 344
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 2.0601076 -0.09 2.09 1.61 3.63 5.23 2.92 3.41 3.29 23 784 100 18 254
Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT” 1.0241532 -0.19 2.07 0.67 - - - - - 577 972 95
Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns 2.3670208 0.33 2.18 1.22 1.68 4.06 0.94 3.23 4.04 108 429 794 33 213
Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns 2.0050119 0.24 2.13 0.98 1.84 4.89 1.65 3.39 - 139 218 016 26 467
NORVIK Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 2.9079141 0.44 1.79 0.70 5.68 9.09 4.19 5.37 5.13 64 851 220 35 355
SEB aktīvais plāns 2.4989793 0.15 2.29 1.26 1.08 3.22 0.86 2.34 3.04 400 720 949 140 091
SEB Eiropas plāns 2.5190810 0.16 2.86 0.93 0.53 4.35 0.78 2.93 3.51 62 826 280 19 937
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.4147897 0.08 1.99 1.50 2.70 3.93 1.75 3.03 2.93 1 095 619 573 423 171
Aktīvie plāni 75%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50" 1.0350508 0.35 3.51 - - - - - - 7 208 867 1 161
Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns 1.0006657 0.13 - - - - - - - 65 550 10
SEB dinamiskais plāns 1.0268895 0.13 - - - - - - - 2 381 471 1 227
SEB indeksu plāns 1.0254617 0.48 - - - - - - - 394 797 68
Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ 1.0507008 0.20 - - - - - - - 1 176 053 640
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.1433398 -0.09 0.58 0.22 1.48 2.66 2.01 2.79 3.38 19 467 908 12 378
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2759462 0.18 1.20 0.30 0.41 1.61 0.33 1.99 3.69 116 596 076 32 657
NORVIK Sabalansētais ieguldījumu plāns "VENTA" 2.4977986 0.22 0.98 1.30 5.36 6.33 2.94 4.27 3.64 38 419 573 21 889
SEB sabalansētais plāns 2.4138685 0.08 0.79 -0.08 -0.27 1.59 0.33 1.41 2.91 195 555 890 57 619
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4556390 -0.10 -0.55 -2.03 -1.72 0.26 0.47 1.09 3.33 111 824 815 47 737
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+" 0.9998440 0.00 - - - - - - - 171 158 23
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5210438 -0.03 -0.20 -0.04 1.00 1.14 1.46 2.55 3.87 21 769 548 18 171
Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2563286 0.02 0.19 -0.65 -0.89 -0.70 -0.26 0.78 3.61 78 046 837 27 999
Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6554556 0.07 0.21 -1.61 -1.59 -0.55 0.00 0.63 - 38 985 484 12 299
NORVIK Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA" 2.4319908 -0.06 0.30 0.04 2.13 3.39 2.55 3.09 3.00 35 907 409 24 906
SEB konservatīvais plāns 2.0372935 -0.01 -0.51 -0.99 -1.04 0.19 0.36 0.89 3.24 43 896 063 15 931
SEB Latvijas plāns 2.5208752 -0.03 0.20 -0.68 -0.88 -0.46 -0.25 1.03 3.63 131 122 267 55 122
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2547874 -0.06 0.23 -0.34 0.29 0.11 0.12 1.22 3.18 357 755 334 119 519
KOPĀ visi plāni 3 472 551 609 1 278 176

Partneri