Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.6185562 -0.11 0.49 1.07 0.10 1.32 1.68 3.13 3.56 272 492 274 132 445
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2712146 -0.04 1.03 2.74 1.62 3.34 4.29 5.12 4.11 85 031 784 33 197
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.9240569 -0.30 0.61 2.48 2.87 3.00 2.68 3.47 2.94 18 032 199 18 177
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.8834056 -0.07 0.41 2.51 1.18 3.43 3.84 5.13 - 104 503 631 25 456
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.5517758 0.03 3.02 2.51 1.69 2.78 4.20 4.28 4.00 39 376 069 31 131
SEB aktīvais plāns 2.4097733 -0.07 0.63 2.22 1.71 3.21 3.43 4.05 3.22 300 886 715 132 561
SEB Eiropas plāns 2.3748858 -0.11 0.82 1.70 0.22 3.04 2.91 4.71 3.24 42 407 319 17 705
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.2816024 -0.12 0.50 1.43 1.36 3.20 3.52 4.86 2.47 841 229 887 414 384
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2510117 -0.02 0.59 1.64 1.57 2.31 3.39 4.27 4.11 97 040 446 34 347
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.0860376 -0.16 0.68 2.15 3.47 3.42 3.29 3.92 3.80 15 428 031 12 002
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.2875542 -0.07 2.49 2.48 1.92 2.70 3.93 4.23 3.08 32 973 806 24 296
SEB sabalansētais plāns 2.3893477 -0.04 0.52 1.87 2.04 2.49 2.82 3.42 3.50 131 685 518 50 897
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4936694 -0.05 0.55 2.20 3.53 2.36 2.79 3.38 4.06 104 543 067 51 383
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.3037055 0.00 0.11 0.66 1.56 1.44 2.62 3.44 4.46 70 029 929 29 094
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5106132 -0.03 0.92 2.03 3.75 2.80 3.92 4.14 4.50 20 594 095 19 079
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7002643 -0.03 0.02 1.77 2.89 1.86 2.46 3.16 - 32 739 889 11 370
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.3601309 -0.05 1.96 3.77 5.15 3.58 4.21 4.03 3.33 30 191 300 24 952
SEB konservatīvais plāns 2.0658035 -0.01 0.44 1.79 3.23 2.26 2.32 2.56 3.69 16 706 373 9 525
SEB Latvijas plāns 2.5688025 -0.05 0.24 1.01 1.91 2.13 3.04 3.49 4.72 160 398 549 75 947
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2534330 -0.01 -0.02 0.20 0.76 1.19 2.30 2.93 3.73 269 276 376 114 389
KOPĀ visi plāni 2 685 567 257 1 262 337

Partneri