Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.5659628 -0.67 -0.01 -0.63 -3.51 -0.01 1.78 2.25 3.95 252 302 095 130 767
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.1980695 -0.41 0.10 -0.97 -3.62 2.28 4.31 3.73 4.09 78 453 743 33 410
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.8521556 -1.23 -0.35 -0.36 -2.26 0.90 2.57 2.52 - 16 331 285 17 836
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.8223361 -0.77 -0.26 -0.43 -3.96 2.08 4.15 3.72 - 94 299 548 24 878
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.4461427 -0.81 -0.89 -1.21 -3.22 0.84 3.38 3.29 3.81 36 026 713 31 446
SEB aktīvais plāns 2.3500059 -0.33 0.39 0.55 -3.06 1.97 3.37 2.69 3.04 278 835 760 131 666
SEB Eiropas plāns 2.3052952 -1.01 -0.10 -1.08 -5.53 0.76 3.43 2.90 3.00 39 961 458 17 985
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.2233171 -1.15 -0.71 -1.20 -2.48 1.97 3.54 3.78 2.63 781 444 866 413 582
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2114314 -0.15 0.15 0.02 -0.90 2.09 3.37 3.51 4.10 90 822 064 34 668
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.0313447 -0.60 0.30 0.99 0.31 2.02 3.17 3.33 - 14 093 737 11 674
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.2038310 -0.62 -0.62 -0.61 -2.23 1.07 3.21 3.33 2.91 29 912 455 24 218
SEB sabalansētais plāns 2.3446932 -0.13 0.53 1.09 -1.28 1.68 2.61 2.54 3.39 113 515 453 48 387
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4576295 0.19 1.51 2.34 1.89 1.92 2.71 3.06 4.07 99 136 724 51 676
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2923566 0.05 0.18 0.87 1.68 1.97 2.44 3.34 4.45 67 391 476 29 431
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4695959 -0.09 0.94 1.64 2.33 1.93 3.78 3.60 4.40 19 496 270 19 119
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6827026 0.04 0.91 2.34 2.44 1.97 2.88 2.91 - 29 990 696 11 026
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.2801279 -0.38 0.91 1.87 1.58 2.35 3.15 3.36 3.06 26 938 447 24 156
SEB konservatīvais plāns 2.0363947 0.11 0.83 1.94 1.82 2.09 1.67 2.34 3.51 16 060 802 9 721
SEB Latvijas plāns 2.5506193 0.15 0.43 0.96 1.20 2.77 2.60 3.36 4.72 154 700 316 77 650
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2503281 0.00 0.11 0.46 1.01 1.86 2.43 3.02 3.79 255 965 908 114 384
KOPĀ visi plāni 2 495 679 818 1 257 680

Partneri