Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.6715220 0.05 1.74 2.31 4.04 -0.30 2.07 2.79 3.36 280 740 947 127 231
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2991030 -0.15 1.19 1.93 4.69 -0.38 4.12 4.34 4.02 90 661 098 33 148
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.9736077 0.18 0.90 2.80 6.86 2.63 3.55 3.61 2.94 19 257 194 18 140
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.9343868 -0.28 1.65 3.33 6.01 0.35 4.48 4.25 - 115 023 547 25 896
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.6806615 0.54 3.35 6.73 9.37 2.50 4.61 4.80 4.15 45 652 036 32 519
SEB aktīvais plāns 2.4378651 -0.29 0.78 1.62 4.20 -0.46 3.67 3.26 3.15 328 051 952 136 167
SEB Eiropas plāns 2.4344536 -0.34 1.64 3.07 5.47 -0.43 3.23 3.88 3.32 43 074 927 16 730
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.3375229 0.18 1.25 2.87 4.62 0.77 4.17 4.13 2.49 915 129 073 420 258
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2524665 -0.09 0.40 0.38 2.00 -0.50 2.75 3.48 3.96 101 431 025 33 875
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.0990998 0.09 0.43 0.71 4.02 2.15 3.18 3.62 3.55 16 066 119 12 094
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.3256503 0.31 1.69 2.65 5.25 1.02 3.44 4.03 3.01 33 673 767 23 766
SEB sabalansētais plāns 2.3953613 -0.14 0.65 0.54 2.71 -0.35 2.73 2.63 3.37 148 916 780 52 903
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4887937 0.06 0.57 0.05 2.74 1.30 2.43 2.88 3.98 104 583 722 49 654
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2771234 -0.03 -0.48 -1.20 -0.50 -0.58 1.53 2.71 4.26 71 377 317 28 870
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4858059 0.00 0.15 -1.14 1.61 1.47 2.05 3.57 4.29 19 796 352 18 685
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6734072 -0.05 -0.31 -1.73 0.43 -0.03 1.62 2.10 - 34 597 448 11 755
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.3717537 0.02 0.78 0.94 4.95 2.71 3.42 3.64 3.28 32 594 238 25 775
SEB konservatīvais plāns 2.0475299 0.02 0.37 -0.83 1.35 0.31 1.86 1.96 3.54 22 952 317 10 855
SEB Latvijas plāns 2.5423408 0.04 -0.26 -1.03 0.09 -0.51 2.05 2.57 4.49 153 449 833 70 933
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2424248 0.03 -0.27 -0.55 -0.25 -0.44 1.62 2.28 3.69 307 932 477 120 584
KOPĀ visi plāni 2 884 962 168 1 269 838

Partneri