Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.6017771 0.02 0.25 4.11 -2.09 0.56 1.74 2.39 3.99 260 085 580 131 178
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2459084 0.00 1.36 5.20 -1.54 2.83 4.30 4.00 4.28 81 402 771 33 439
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.9096733 -0.08 1.53 6.16 0.73 2.68 3.12 3.06 - 17 157 534 17 990
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.8751642 -0.05 1.71 6.28 -1.65 3.05 4.13 4.11 - 98 777 313 24 985
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.4759297 -0.01 -0.88 3.51 -1.23 1.23 3.57 3.44 3.89 36 757 452 31 196
SEB aktīvais plāns 2.3924215 -0.06 1.28 5.56 -1.65 2.75 3.31 2.92 3.21 287 223 732 131 715
SEB Eiropas plāns 2.3528006 -0.04 0.50 5.45 -3.80 1.83 3.19 3.20 3.20 40 907 870 17 867
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.2698911 0.03 0.88 2.36 -0.32 2.65 3.58 3.95 2.74 808 683 023 412 995
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2362475 0.00 0.86 3.04 0.12 2.33 3.27 3.64 4.20 93 363 060 34 658
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.0706492 -0.03 1.24 4.31 2.23 3.26 3.55 3.61 - 14 661 156 11 821
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.2316110 0.02 -0.24 3.05 -0.58 1.48 3.42 3.48 2.99 30 627 648 24 115
SEB sabalansētais plāns 2.3753839 -0.04 1.13 4.42 -0.11 2.25 2.59 2.70 3.50 121 708 059 49 652
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4781741 0.07 1.55 3.97 2.47 2.27 2.73 3.14 4.12 101 327 830 51 564
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.3000622 -0.01 0.45 1.04 1.81 2.04 2.35 3.41 4.49 68 613 505 29 367
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4859684 -0.01 1.00 2.53 2.97 2.53 3.86 3.67 4.46 19 874 642 19 039
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6987500 -0.01 1.58 3.63 2.80 2.17 2.60 3.08 - 30 969 059 11 046
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.3136361 0.09 1.59 3.85 2.86 3.01 3.54 3.60 3.19 27 798 896 24 170
SEB konservatīvais plāns 2.0558145 0.01 1.24 3.29 2.72 2.48 1.94 2.42 3.65 16 243 524 9 669
SEB Latvijas plāns 2.5616237 0.01 0.70 1.32 1.82 2.83 2.65 3.40 4.76 156 373 097 77 137
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2539659 0.02 0.20 0.59 1.03 1.89 2.34 2.99 3.72 259 817 139 114 185
KOPĀ visi plāni 2 572 372 890 1 257 788

Partneri