Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.6165444 0.13 0.92 4.04 1.38 0.73 2.27 3.19 3.82 264 528 361 131 616
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2525829 0.17 1.66 4.80 2.78 2.48 4.96 5.28 4.19 82 434 610 33 358
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.9254390 0.26 2.41 6.12 4.66 2.99 3.51 3.50 3.04 17 353 755 17 927
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.8770223 0.02 1.77 5.57 2.93 2.63 4.87 5.20 - 100 316 999 25 056
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.5100406 0.06 1.72 5.50 2.83 1.90 4.08 4.07 3.96 37 743 594 31 241
SEB aktīvais plāns 2.4027728 0.03 1.81 4.54 2.84 2.71 4.07 3.93 3.23 291 080 815 131 549
SEB Eiropas plāns 2.3656401 0.05 0.74 4.78 1.50 1.96 3.67 4.77 3.24 41 235 119 17 741
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.2727653 0.08 1.00 2.47 1.70 2.58 4.18 5.01 2.57 817 921 618 412 628
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2418828 0.10 1.10 2.71 2.28 2.06 3.73 4.42 4.14 94 597 558 34 603
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.0852167 0.12 2.03 4.27 4.34 3.43 3.84 3.98 3.88 14 770 445 11 795
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.2615845 0.06 1.76 4.52 2.82 2.10 3.97 4.07 3.07 31 638 226 24 361
SEB sabalansētais plāns 2.3853773 0.03 1.67 3.76 2.73 2.24 3.26 3.30 3.53 127 173 200 50 620
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4870188 0.06 1.61 3.92 3.88 2.32 3.01 3.34 4.07 102 273 154 51 405
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.3042356 0.05 0.63 0.85 1.87 1.83 2.63 3.51 4.46 69 071 537 29 224
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5106323 0.01 1.81 3.23 4.21 2.78 4.15 4.04 4.53 20 208 771 18 999
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7057738 0.01 1.79 3.12 3.79 2.08 3.18 3.23 - 31 498 648 11 037
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.3414810 0.09 2.66 4.56 4.54 3.47 4.01 3.95 3.27 28 645 574 24 460
SEB konservatīvais plāns 2.0655231 0.03 1.76 3.24 3.42 2.55 2.26 2.59 3.68 16 434 042 9 601
SEB Latvijas plāns 2.5694191 0.02 0.93 1.36 2.02 2.66 2.89 3.55 4.76 157 151 337 76 279
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2546410 -0.02 0.22 0.44 1.01 1.61 2.45 2.99 3.66 263 013 983 114 271
KOPĀ visi plāni 2 609 091 348 1 257 771

Partneri