Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.0005355 -0.10 - - - - - - - 7 285 850 688
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.7459755 -0.08 0.90 0.79 4.93 3.15 2.37 2.29 3.41 323 030 408 128 160
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme" 1.0238464 -0.17 3.34 - - - - - - 28 051 033 3 910
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 2.0495905 -0.14 2.33 2.13 5.17 5.49 3.87 3.76 3.43 22 762 438 18 510
Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT” 1.0298328 -0.12 3.23 - - - - - - 269 009 48
Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns 2.3587986 -0.05 1.53 1.41 3.89 3.27 3.01 4.00 3.94 103 170 363 33 478
Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns 2.0083518 0.01 1.86 1.85 5.74 4.84 3.97 4.30 - 133 537 113 26 687
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.9482200 -0.12 4.02 6.32 14.58 9.81 6.37 6.07 5.31 61 624 432 35 383
SEB aktīvais plāns 2.4971338 0.00 1.09 0.83 3.56 3.44 2.99 3.10 2.92 377 647 593 139 067
SEB Eiropas plāns 2.5128974 -0.01 0.41 0.36 5.57 4.02 3.67 3.66 3.29 57 781 801 19 497
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.3883842 -0.14 1.33 1.37 3.76 3.25 3.23 3.68 2.47 1 023 158 320 421 418
Sabalansētie plāni
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.1540575 -0.05 1.12 1.40 3.30 3.65 3.07 3.27 3.62 18 376 366 12 348
Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2802392 -0.03 0.75 0.64 1.71 1.64 1.69 2.55 3.80 111 930 546 33 108
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.5192413 -0.15 3.85 5.91 10.75 6.95 4.72 4.82 3.84 37 952 105 22 525
SEB sabalansētais plāns 2.4323450 0.02 0.38 0.36 2.46 2.45 2.11 2.04 3.08 180 771 003 55 998
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.5119931 -0.02 0.15 0.24 1.80 2.20 1.92 1.84 3.85 110 285 210 48 004
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5338324 0.01 0.51 1.12 2.21 2.10 2.02 2.94 4.24 20 613 939 17 981
Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2739231 0.00 0.02 -0.16 -0.54 0.02 0.44 1.12 4.00 75 682 326 28 051
Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6896303 -0.04 0.29 0.16 0.96 1.25 1.00 1.35 - 38 299 764 12 054
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.4384324 -0.05 0.84 1.79 4.03 4.38 3.31 3.27 3.34 35 516 416 25 206
SEB konservatīvais plāns 2.0633964 0.04 -0.19 0.05 1.29 1.61 1.34 1.18 3.56 33 112 949 13 157
SEB Latvijas plāns 2.5419710 -0.02 0.26 -0.05 -0.11 0.33 0.83 1.41 4.10 141 060 117 60 299
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2681162 0.01 0.39 0.67 0.97 0.61 0.83 1.49 3.59 340 507 463 119 240
KOPĀ visi plāni 3 282 426 562 1 274 817

Partneri