Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.6178588 0.18 1.47 2.02 2.78 0.88 1.86 3.52 3.78 268 861 571 131 834
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2612554 0.17 2.68 2.97 3.72 2.52 4.34 5.44 4.19 83 950 877 33 292
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.9259096 -0.12 2.75 3.62 6.49 2.96 2.88 3.48 3.01 17 704 472 17 984
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.8807395 0.58 2.53 2.94 4.16 2.70 4.01 5.58 - 102 444 479 25 171
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.5110825 0.02 1.86 1.74 4.93 1.62 3.82 4.34 3.92 38 463 973 31 263
SEB aktīvais plāns 2.4060033 0.36 2.22 2.78 3.51 2.65 3.55 4.26 3.23 296 289 052 132 069
SEB Eiropas plāns 2.3778938 0.47 2.31 3.05 3.02 2.28 3.15 5.45 3.27 41 980 717 17 721
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.2761812 -0.03 1.29 1.65 2.85 2.62 3.59 5.45 2.65 830 036 719 412 688
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2464112 0.10 1.52 1.74 2.76 1.97 3.43 4.47 4.14 95 952 592 34 521
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.0849941 -0.18 2.06 2.95 4.96 3.36 3.42 3.90 3.85 15 089 206 11 864
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.2639970 0.08 2.15 2.09 4.04 1.85 3.76 4.35 3.05 32 233 813 24 382
SEB sabalansētais plāns 2.3856791 0.23 1.76 2.29 3.11 2.12 2.88 3.53 3.51 129 380 978 50 822
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4856693 0.13 1.41 2.67 3.92 2.17 2.79 3.36 4.05 103 346 590 51 266
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.3039407 0.02 0.56 0.69 1.85 1.57 2.64 3.42 4.46 69 749 541 29 108
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5148205 0.03 1.77 2.79 4.22 2.82 4.11 4.07 4.54 20 457 616 18 936
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.7019240 0.28 1.24 2.06 3.42 1.96 2.72 3.17 - 32 047 110 11 131
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.3504618 0.09 2.70 4.02 5.36 3.39 4.13 4.06 3.31 29 604 022 24 749
SEB konservatīvais plāns 2.0630504 0.12 1.51 2.15 3.40 2.28 2.22 2.61 3.67 16 540 834 9 571
SEB Latvijas plāns 2.5676700 0.06 0.82 1.10 2.03 2.31 2.98 3.56 4.73 158 950 424 76 158
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2547577 0.01 0.22 0.30 1.05 1.42 2.39 2.99 3.70 266 910 669 114 293
KOPĀ visi plāni 2 649 995 253 1 258 823

Partneri