Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.6718323 0.01 3.05 2.30 6.16 0.40 2.11 2.99 3.34 280 136 960 127 833
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.3193160 0.21 2.85 3.11 7.59 0.82 4.46 4.74 4.07 90 436 662 33 030
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.9969142 -0.08 3.78 4.01 10.49 3.34 3.73 3.95 3.01 19 355 499 18 098
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.9449441 0.11 3.88 4.03 8.87 1.51 4.75 4.56 - 114 137 750 25 817
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.6663141 0.02 6.09 6.34 11.97 2.42 4.56 4.83 4.02 44 092 417 31 958
SEB aktīvais plāns 2.4548045 0.08 2.80 2.36 6.89 0.72 3.81 3.62 3.20 327 565 953 135 884
SEB Eiropas plāns 2.4419237 0.01 4.19 3.47 7.75 0.98 3.37 4.06 3.34 43 557 958 16 931
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.3422667 -0.05 2.67 3.23 5.84 1.49 4.20 4.41 2.42 908 375 043 420 134
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2632793 0.13 1.34 1.04 3.56 0.25 2.98 3.80 4.00 100 980 498 33 888
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.1104033 -0.02 1.79 1.43 5.84 2.69 3.35 3.87 3.59 16 255 415 12 070
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.3352003 -0.10 4.11 3.41 7.73 1.37 3.70 4.27 3.00 33 751 124 23 786
SEB sabalansētais plāns 2.4014992 0.06 1.82 0.83 4.53 0.35 2.82 2.89 3.39 144 144 643 52 033
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4932072 -0.03 1.25 0.46 4.25 1.76 2.53 3.08 4.03 104 755 455 49 950
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2825580 0.06 -0.11 -0.89 -0.06 -0.17 1.70 3.02 4.31 71 280 752 28 951
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4829933 0.01 0.39 -0.95 2.10 1.66 3.09 3.64 4.31 19 970 903 18 807
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6820090 0.10 0.48 -1.32 1.79 0.49 1.99 2.37 - 34 162 979 11 706
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.3750829 0.07 1.95 1.68 6.20 3.03 3.51 3.82 3.31 32 185 734 25 629
SEB konservatīvais plāns 2.0451305 0.03 0.61 -0.88 2.27 0.49 1.81 2.12 3.56 20 489 813 10 271
SEB Latvijas plāns 2.5460190 -0.03 0.08 -0.71 0.48 -0.07 2.11 2.80 4.52 156 672 899 72 296
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2447543 0.03 0.02 -0.43 0.01 -0.22 1.72 2.58 3.69 304 529 206 120 289
KOPĀ visi plāni 2 866 837 664 1 269 361

Partneri