Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.7217323 0.07 -0.27 1.78 4.31 2.82 1.83 2.46 3.23 308 270 356 127 339
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.3239643 0.05 -0.27 0.46 3.21 3.02 2.53 3.90 3.85 98 202 823 33 335
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme" 0.9896974 0.09 - - - - - - - 18 719 241 2 611
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 2.0022460 0.02 -0.43 1.13 4.41 4.55 3.30 3.56 3.06 21 590 315 18 637
Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT” 1.0005567 0.02 - - - - - - - 177 691 27
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.9687375 -0.01 -0.27 1.39 5.47 4.18 3.27 4.14 - 127 056 327 26 556
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.8435221 0.20 2.82 6.43 13.57 7.91 5.26 5.52 4.64 54 944 830 34 248
SEB aktīvais plāns 2.4683625 0.06 -0.49 0.66 3.05 2.92 2.57 3.06 3.10 359 225 854 137 177
SEB Eiropas plāns 2.5040532 0.02 -0.20 2.13 5.88 3.88 3.15 3.86 3.44 51 887 267 18 075
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.3574929 0.07 -0.01 0.89 3.79 2.84 2.82 3.60 2.32 981 195 174 419 525
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2632499 0.03 -0.18 0.17 0.99 1.65 1.56 2.73 3.79 108 266 424 33 435
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.1278630 -0.06 0.20 1.26 2.20 3.25 2.96 3.31 3.49 17 347 932 12 227
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.4331637 0.24 2.39 4.78 7.85 5.01 3.62 4.31 3.33 36 033 957 22 891
SEB sabalansētais plāns 2.4219356 0.05 -0.14 0.83 1.80 2.22 1.91 2.22 3.28 168 247 551 54 378
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.5062150 0.01 -0.12 0.86 0.97 2.22 1.79 2.17 3.90 106 646 831 47 848
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2729307 0.00 -0.21 -0.19 -1.29 0.25 0.67 1.55 4.11 74 394 428 28 233
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.5189933 -0.07 0.57 1.31 0.30 2.15 1.97 3.19 4.28 20 373 083 18 017
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6787385 -0.01 -0.49 0.41 -1.11 0.99 0.91 1.57 - 37 436 701 11 914
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.4199022 0.04 0.86 2.01 3.20 3.92 3.28 3.35 3.34 34 576 438 25 190
SEB konservatīvais plāns 2.0665583 0.03 0.25 1.01 0.27 1.75 1.62 1.40 3.54 27 692 760 11 490
SEB Latvijas plāns 2.5346327 0.07 -0.41 -0.33 -1.28 0.35 1.19 1.67 4.25 151 493 686 65 825
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2584084 -0.02 0.25 0.79 0.19 0.60 1.12 1.73 3.60 330 568 874 119 993
KOPĀ visi plāni 3 134 348 545 1 268 971

Partneri