Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērtība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.6338815 -0.09 0.78 1.33 4.86 0.65 1.54 3.09 3.23 278 793 780 130 502
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.2796660 -0.02 0.81 1.79 6.43 1.50 3.83 4.71 3.97 87 694 790 33 034
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.9568579 0.17 1.71 2.64 8.76 3.53 2.84 3.60 2.91 18 856 177 18 181
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.9096075 0.04 1.84 2.15 8.20 2.12 3.89 4.64 - 110 937 998 25 890
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.6271178 -0.03 3.94 5.92 10.79 2.98 4.17 4.81 3.93 42 174 714 31 424
SEB aktīvais plāns 2.4179040 0.00 0.65 1.14 6.31 1.73 3.25 3.70 3.13 318 615 085 135 423
SEB Eiropas plāns 2.4005279 0.01 1.33 2.32 7.17 2.44 2.74 4.40 3.24 43 540 732 17 380
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.3127331 -0.03 1.43 2.07 4.46 2.11 3.69 4.55 2.39 886 886 773 418 740
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2468708 -0.01 0.05 0.63 3.42 0.84 2.85 3.87 3.97 99 307 850 33 942
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.0895512 0.17 0.22 0.93 5.19 3.04 2.97 3.74 3.61 16 094 464 12 117
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.3118287 -0.06 1.63 3.53 7.25 2.13 3.46 4.35 2.92 33 431 639 23 791
SEB sabalansētais plāns 2.3810646 0.00 -0.12 0.28 4.39 1.17 2.53 3.05 3.36 137 001 898 51 001
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4824468 -0.12 -0.26 0.16 3.87 1.79 2.35 3.23 3.94 105 331 460 50 754
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2874499 -0.01 -0.67 -0.52 0.60 0.30 2.02 3.16 4.33 71 158 063 29 116
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4834060 0.01 -1.05 -0.19 2.28 2.04 3.17 3.69 4.32 20 368 675 19 030
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6750465 -0.10 -1.30 -1.31 2.21 0.45 1.89 2.64 - 33 886 497 11 738
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.3602134 -0.01 0.20 2.14 5.93 3.11 3.46 3.90 3.26 31 093 963 25 215
SEB konservatīvais plāns 2.0430025 0.00 -0.98 -0.57 2.52 0.86 1.82 2.29 3.53 18 005 013 9 676
SEB Latvijas plāns 2.5481766 -0.02 -0.77 -0.47 0.81 0.57 2.40 3.03 4.55 160 746 896 74 390
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2452528 -0.05 -0.37 -0.37 0.22 0.12 1.92 2.82 3.69 290 129 443 117 466
KOPĀ visi plāni 2 804 055 912 1 268 810

Partneri