Aktuālie dati

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Dienas daļas vērība Daļas vērtības izmaiņas pret iepriekšējo dienu Ienesīgums % Kopējā aktīvu vērtība Dalībnieku skaits
3.mēn. 6.mēn. 1.gadi 2.gadi 3.gadi 5.gadi 10.gadi
Aktīvie plāni
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 2.5802373 0.23 3.15 -1.54 -4.38 0.68 1.01 2.27 3.87 252 013 573 130 475
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns 2.1988227 0.32 2.51 -2.71 -5.58 2.98 2.86 3.53 4.07 77 639 654 33 474
Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+” 1.8740855 0.50 3.97 -0.58 -1.64 1.99 2.42 2.75 - 16 143 349 17 598
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns 1.8313392 0.52 3.79 -2.12 -5.43 2.87 2.41 3.58 - 93 355 354 24 772
NORVIK IPS plāns "Gauja" 2.4625140 0.53 3.97 -2.33 -4.66 2.02 3.24 3.35 3.88 36 323 142 31 728
SEB aktīvais plāns 2.3501234 0.27 2.74 -1.20 -4.85 2.63 1.77 2.55 3.05 274 683 364 131 284
SEB Eiropas plāns 2.3320417 0.54 3.93 -1.82 -6.49 1.55 2.17 2.69 3.13 39 927 907 17 997
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 2.2479112 0.13 1.66 -0.74 -3.12 3.18 2.74 3.78 2.61 781 247 355 413 979
Sabalansētie plāni
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns 2.2103576 0.15 1.38 -0.95 -2.62 2.56 2.32 3.40 4.09 90 033 198 34 770
Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+” 2.0403854 0.24 2.37 0.65 0.46 2.73 2.96 3.43 - 13 716 741 11 410
NORVIK IPS plāns "Venta" 2.2204186 0.26 2.79 -1.46 -3.49 2.29 3.11 3.40 2.98 30 226 169 24 419
SEB sabalansētais plāns 2.3397091 0.13 2.03 -0.33 -3.05 2.05 1.27 2.41 3.37 111 502 944 48 281
Konservatīvie plāni
CBL Universālais ieguldījumu plāns 2.4431779 0.02 2.13 0.87 0.44 2.01 1.70 2.96 3.94 97 637 352 51 719
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns 2.2892157 0.04 0.21 0.61 0.45 2.24 1.78 3.35 4.45 66 739 072 29 559
Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+” 2.4646988 0.04 1.35 1.24 1.89 2.17 3.47 3.52 4.37 19 211 345 19 135
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns 1.6723762 0.08 1.19 0.96 0.59 1.87 1.37 2.73 - 29 375 422 11 006
NORVIK IPS plāns "Daugava" 2.2801387 0.12 1.93 1.22 0.87 2.96 2.97 3.34 3.09 26 804 417 24 204
SEB konservatīvais plāns 2.0268154 0.00 1.32 1.11 0.25 2.05 1.33 2.26 3.46 15 922 382 9 750
SEB Latvijas plāns 2.5438979 0.00 0.38 0.66 -0.09 2.83 2.04 3.29 4.71 151 833 936 77 570
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" 2.2493953 0.01 0.21 0.40 0.06 2.26 2.01 3.07 3.72 251 437 604 114 478
KOPĀ visi plāni 2 475 774 281 1 257 608

Partneri