Salīdzini ieguldījumu plānus

N.B.Dati eiro un latu vērtībās tiek konvertēti pēc kursa 0.702804.

Pensiju plāna nosaukums Periods no Periods līdz Izmaiņas
07.01.2003 29.05.2019
ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 1.00000 0.98792 -1.21%
CBL Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.76446 +94.29%
Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57" 1.00000 1.07708 +7.71%
Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns 1.42287 2.03559 +43.06%
PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA" 1.42287 2.80422 +97.08%
SEB aktīvais plāns 1.42287 2.50832 +76.29%
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" 1.42287 2.41179 +69.50%

Izvēlies periodu:

Izvēlies ieguldījumu plānus:

Vienlaicīgi iespējams izvēlēties līdz 10 plāniem

Partneri