Ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT”


14.08.2017

AS “SEB banka”

Aktīvais 50

Augsts

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna mērķis ir līdzekļu izvietošana starptautiskajā kapitāla vērtspapīru tirgū - biržā tirgojamos ieguldījumu fondos un indeksu fondos, kuri investē komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros (līdz 50%), kā arī valsts un komercsabiedrību parāda vērtspapīros (līdz 50%), lai atkarībā no tirgus snieguma, ļautu nodrošināt ieguldījumu plāna dalībniekiem lielāku vecuma pensijas uzkrājumu.

Ieguldījumu plānam ir izvēlēta pasīva ieguldījumu politika. Tas nozīmē, ka šim ieguldījumu plānam piemīt lielāks svārstību risks. Parasti līdzekļu pārvaldnieki palielina vai samazina ieguldījumus riskantos aktīvos atkarībā no tirgus attīstības fāzes, lai pasargātu ieguldījumu plānu no straujas vērtības samazināšanās. Pie pasīvas pārvaldīšanas līdzekļu pārvaldnieks ieņem pasīvu lomu un rūpējas tikai un vienīgi par iepriekš izvēlētā indeksu groza precīzu atspoguļošanu. Līdzekļu pārvaldnieks metodiski izvieto līdzekļus tirgū arī kad tirgos ir krituma fāze, jo pēc katra krituma seko kāpums, kas ar uzviju kompensē kritumu un ļauj nopelnīt vairāk.
Ieguldījumi tiek veikti globāli, īpašu uzmanību veltot Eiropas Savienības dalībvalstīm un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, ar mērķi panākt dažādību gan reģionālā, gan nozaru griezumā.

Nav rekomendējams izvēlēties šo ieguldījumu plānu personām, kas ir vecākas par 47 gadiem.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Fiksētā komisija: 0,5 % gadā
Mainīgā komisija: netiek piemērota

Pārvaldnieks:

Aleksejs Marčenko

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "INVL Asset Management”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Ieguldījumu pārvaldes AS "INVL Asset Management” ietilpst Baltijā lielākajā investīciju grupā "Invalda INVL”, kas starptautiskā mērogā pārvalda 190 000 institucionālo un privāto klientu aktīvus vairāk nekā 650 miljonu eiro apmērā, tostarp pensiju fondus, obligāciju un akciju fondus, alternatīvos ieguldījumu fondus, individuālos portfeļus, privāto kapitālu un citus ieguldījumus.
IPAS "INVL Asset Management” Latvijā darbojas kopš 2002.gada un šobrīd pārvalda piecus pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānus, sešus pensiju 3.līmeņa plānus un alternatīvos ieguldījumu fondus.

40003605043

11.06.2004

EUR 1 000 000

"PricewaterhouseCoopers" SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2018
2017


Kontaktinformācija


Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050, Latvija
67092988
lv@invl.com
www.invl.lv

Aleksejs Marčenko

Partneri