Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns

This fund is no longer available

03.02.2005

Luminor Bank AS

Konservatīvais

Zems

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma vērtības palielinājumu ilgtermiņā, lai sekmētu straujāku pensijas kapitāla palielinājumu, nākotnē ļaujot saņemt lielāku vecuma pensiju, nekā piedaloties tikai pensiju sistēmas pirmajā līmenī. Ieguldījumu plāna līdzekļu izvietojums parāda vērtspapīros (obligācijās un parādzīmēs) aizsargā tā vērtību no straujām īstermiņa svārstībām, sekmējot stabilu tā vērtības pieaugumu.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0,80%
Mainīgā komisija: netiek piemērota

Pārvaldnieks:

Tarass Buka

Līdzekļu pārvaldītājs:

Luminor Asset Management IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Luminor Asset Management IPAS (iepriekšējais nosaukums – IPAS DNB Asset Management) ietilpst Luminor Group koncernā, kura īpašnieki ir Nordea Bank AB (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Ziemeļvalstīs) un DNB Bank ASA (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Norvēģijā) ar lielu pieredzi apdrošināšanas un pensiju kapitāla pārvaldīšanā.

40003699053

17.12.2004

EUR 400014.00

PricewaterhouseCoopers SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005


Kontaktinformācija


Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
+371 6717 1880
ipas@luminor.lv
www.luminor.lv

Armands Ločmelis

Partneri